40 svenska myndigheter har tvingats outsourca IT-driften: ”Direktiv uppifrån”

Skatteverket är en av de myndigheter som outsourcat sin it-drift. Foto: Wikimedia Commons
  • Tisdag 1 aug 2017 2017-08-01
E-post

STOCKHOLM Outsourcingskandalen fortsätter växa. Det visar sig att ett 40-tal svenska myndigheter också outsourcat hela eller delar av sin IT-drift. Enligt Statens servicecenters generaldirektör, Thomas Pålsson var det direktiv uppifrån som drev på processen. – Alliansregeringen var tydlig med att vi skulle outsourca, säger Thomas Pålsson.

I spåren av Transportstyrelsens outsourcingsskandal uppdagas nu att ett 40-tal myndigheter också outsourcat delar eller hela sin IT-verksamhet, det avslöjar SvD.

SvD har tagit del av en lista över ett 40-tal myndigheter som outsourcat delar eller hela sin IT-verksamhet.

En av myndigheterna som spritt ut sin verksamhet är Skatteverket som har nästan 30 privata leverantörer av datatjänster.

Enligt Helena Rom, tillförordnad administrativ chef på Skatteverket är det endast delar av verksamheten som är outsourcad och bara en liten del sker utomlands.

– Det sker en prövning från fall till fall. I vissa fall har vi outsourcat för att vi helt enkelt saknar kompetens. Men all kärnverksamhet driver vi i egen regi, säger Helena Rom, till SvD.

Delar av Skatteverkets datatjänster har outsourcats till länder som Norge, Holland, USA och Irland.

Listan över de myndigheter som outsourcat sin IT-drift är resultatet av en enkätundersökning som utförts av Statens servicecenter.

Statens servicecenter har själva outsourcat sin IT-drift och generaldirektören Thomas Pålsson berättar att det var direktiv från den dåvarande alliansregeringen som satte igång outsourcingprocessen.

– Alliansregeringen var tydlig med att vi skulle outsourca när Statens servicecenter skapades, säger Pålsson, till SvD.

Enligt Pålsson har Statens servicecenter drivit på om införskaffandet av en statlig molntjänst för att begränsa outsourcingen men upphandlingsprocessen har avbrutits eftersom inga av företagen klarar kraven på informationssäkerhet.

Myndigheter som outsourcat hela eller delar av IT-verksamheten

Allmänna reklamationsnämnden

Arbetsdomstolen

Arbetsmiljöverket

Barnombudsmannen

Gentekniknämnden

Centrala etikprövningsnämnden

Centrala Studiestödsnämnden

Datainspektionen

Diskrimineringsombudsmannen

E-hälsomyndigheten

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Exportkreditnämnden

Forum för levande historia

GIH

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommerskollegium

Konsumentverket

Kronofogden

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Medlingsinstitutet

Myndigheten för tillgängliga medier

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Sameskolstyrelsen

Sametinget

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SIDA

Skatteverket

Statens energimyndighet

Statens försvarshistoriska museer

Statens historiska museer

Statens institutionsstyrelse

Statens servicecenter

Statens skolinspektion

Statens tjänstepensionsverk

Svenska ESF-Rådet

Svenska institutet

Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket

Tillväxtverket

Transportstyrelsen

Upphandlingsmyndigheten

Vetenskapsrådet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag