Aftonbladets anklagelse mot SD-politikern Peter Wallmark motsägs av ögonvittne

Aftonbladets artikel och Peter Wallmark (SD). Foto: Faksimil aftonbladet.se samt pressbild SD
  • Torsdag 19 sep 2019 2019-09-19
E-post 272

En påstått förfalskad namnteckning är den bärande anklagelsen mot SD-politikern Peter Wallmark i Aftonbladet-programmet 200 sekunder. Men när Nyheter Idag granskar den påstått förfalskade signaturen finner vi att den av allt att döma är äkta. – Jag såg Jeanette Malmström och Peter Wallmark skriva under den där redovisningen, säger ögonvittnet Martin Westmont.

Det är allvarliga anklagelser som riktas mot Peter Wallmark, ordförande i SD Stockholms stad och även gruppledare i Stockholms kommunfullmäktige. Enligt Jeanette Malmström, tidigare kassör för partiets kommunförening, har hennes namnteckning förfalskats i en redovisning av partistöd till Stockholms stad.

Tidningen Aftonbladet uppmärksammar anklagelsen om den påstått förfalskade signaturen i nyhetsprogrammet ”200 sekunder” – ett program som även fått undertiteln ”signaturen”.

Där intervjuas Malmström anonymt av reportern Robert Aschberg.

– Jag har inte skrivit på det där, säger Malmström i inslaget.

I Aftonbladets reportage återges ett skriftligt svar från Peter Wallmark som i sin tur förnekar att signaturen är falsk. Därmed står ord mot ord i inslaget.

Ögonvittnet: Det är Jeanette Malmströms signatur

Nu kan Nyheter Idag presentera nya uppgifter som starkt talar för att namnunderskriften är äkta och att anklagelsen mot Wallmark är falsk.

Den underskrift till Stockholm stad som Malmström påstår inte är hennes är daterad den 14 maj 2018. Samma dag hölls även ett möte på Katarinavägen 19 i Stockholm med SD-föreningens arbetsutskott där både Wallmark och Malmström närvarade.

På det mötet närvarade även andre vice ordförande Martin Westmont och han såg när Malmström själv skrev under redovisningen.

– Jag såg Jeanette och Peter skriva under det där. Vi tog det direkt efter mötet.

Enligt Westmont var han själv med i processen med redovisningen av partistödet och det var från hans sida angeläget att den skulle skickas till Stockholm stad i tid. Av samma skäl minns han det här specifika mötet där han såg att Jeanette Malmström skrev under redovisningen i rollen som kassör.

– Jag kommer ihåg det här mötet eftersom jag har sett till att den här blanketten som skrivs på också lämnas in. Vi har en deadline när redovisningen ska lämnas in. Så jag minns att vi tog det här med blanketten efter vårt AU-möte.

Aschberg själv inte säker på att signaturen är falsk

Nyheter Idag har talat med Robert Aschberg om anklagelserna som riktas mot Wallmark. Han säger att han själv inte är säker på att signaturen verkligen är förfalskad, trots att inslaget har undertiteln ”signaturen”.

– Nej, det kan jag inte vara eftersom jag inte sett någon göra det. Men jag är säker på att den som påstås ha skrivit på säger att hon inte har gjort det.

Däremot säger Aschberg att han tittat och jämfört namnteckningen med andra signaturer från Malmström, som i Aftonbladets program är anonym.

När Nyheter Idag granskar den påstått falska namnteckningen med Malmströms signatur i en redovisning till Stockholms läns landsting ser de bägge underskrifterna mycket likartade ut.

– Jag går på vad den här personen säger, förklarar Aschberg.

Malmström: ”Jag vill helst inte prata om det här”

När Nyheter Idag når Jeanette Malmström över telefon vill hon inte svara på våra frågor. Istället hänvisar hon till Björn Larsson som är utesluten ur partiet.

Samtidigt säger Malmström att hon inte vill bli omnämnd med namn någonstans, trots att hon i Aftonbladet riktar en grov anklagelse mot Peter Wallmark.

När vi frågar om vi istället kan mejla frågor till henne är hon tveksam.

– Jag vet inte. Jag vill helst inte prata om det här. Mejla du så får jag kika på det.

Nyheter Idag har även mejlat frågor till Malmström, men hon har ännu inte återkommit med något svar.

När vi talar med Peter Wallmark är han luttrad över hela affären och anklagelserna.

– Jag känner mig djupt kränkt, självklart. Vi har bemött allt och svarat på alla Aftonbladets frågor, men de pumpar ut de här anklagelserna ändå. Jag tycker Aschberg borde vara mer noggrann i sin research.

Stöd Nyheter Idag

Hej!

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier.

Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag