Ann Heberlein: Mer anhöringinvandring – Sverige har växtvärk och nu blir det värre

Foto: Nyheter Idag/Privat
  • Söndag 20 jan 2019 2019-01-20
E-post 2044

För två år sedan blev Sverige tio miljoner invånare. I en tid där folkmängden ökat explosionsartat på grund av migration och gett stora påfrestningar på välfärdssystemen och rättssamhället så väljer partierna bakom Januariöverenskommelsen att besluta om en ökad migration i form av anhöriginvandring och familjeåterföreningar. Det är det sista Sverige behöver just nu, skriver Ann Heberlein och efterlyser politiker som är mer intresserade av verkligheten än att framstå som goda.

Det finns mycket som är oroande i den så kallade Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet. Förslaget att återgå till en mer generös migrationspolitik för att möjliggöra familjeåterförening och anhöriginvandring är ett av de mer oroande inslagen. En ökad invandring är det sista landet behöver. Tvärtom borde vi drastiskt minska invandringen om vi ska kunna komma till rätta med de problem som uppstod som en konsekvens av flyktingvågen 2015. Vi har blivit för många för snabbt.

Den 20 januari 2017 blev vi tio miljoner invånare i Sverige. Det var tio år tidigare än beräknat enligt SCB:s tidigare beräkningar skulle vi bli tio miljoner först 2027. Det tog 35 år för Sverige att växa från åtta miljoner till nio – men bara 13 år att öka med ytterligare en miljon. 
Nuvarande prognos är att Sveriges befolkning kommer att fortsätta ökningen i ännu högre takt. Redan 2027 kommer vi, enligt SCB:s prognos, att vara elva miljoner invånare. 2070 beräknas Sveriges befolkning ha ökat till 13 miljoner.

SCB:s beräkningar är dock gjorda i november 2018, innan de nya buden om en mer generös anhöriginvandring presenterats. Den kommer givetvis att påverka befolkningsökningen i Sverige.

Färska siffror från Migrationsverket gör gällande att ungefär 8 000 fler anhöriginvandrare väntas de närmaste tre åren som en direkt konsekvens av återinförandet av rätten till familjeåterförening. Det är inte på något sätt säkert att det stannar där: Henrik Emilsson, doktor i internationell migration, menar att de mer generösa reglerna för anhöriginvandring också kommer att påverka asylinvandringen. Människor söker sig helt enkelt hellre till länder med stora möjligheter för familjeåterförening än till länder med striktare regler. 

Vi ser redan effekterna av en historiskt stor befolkningsökning som stressar alla system. Vårdköerna har växt, det saknas bostäder, förskolor och skolor i flera av landets kommuner, socialtjänsten har problem att klara sitt uppdrag, liksom tandvården och psykiatrin. Självklart drabbar den rekordstora befolkningsökningen också polisen och rättssystemet som inte hinner uppfylla sitt uppdrag. Anmälningar läggs på hög och utredningar försenas.

En fortsatt hög befolkningsökning kommer att drabba både kommuner och individer mycket hårt. Kommunerna ställs inför en övermäktig uppgift, och individer som tillhör svaga grupper kommer att drabbas i ännu högre utsträckning av undanträngningseffekter inom vård och omsorg. Det tar tid att bygga upp system, utbilda personal, dimensionera lokaler, etc. Det är inte möjligt att trolla fram så många poliser, socionomer, lärare eller barnpsykiatrer som vår hastigt ökade befolkning nu kräver i en handvändning. Sverige lider av växtvärk, och det är ytterst oansvarigt att fortsätta att göda den utvecklingen.

Beslutet att återinföra rätten till anhöriginvandring är inte ett beslut fattat på förnuftiga grunder. Det är ett beslut helt och hållet grundat på känslor. En ansvarig ledare låter sig inte vägledas av sina känslor. Han eller hon bör göra en rejäl konsekvensanalys, baserat på fakta. Fakta i målet föreligger nämligen – mängder av utredningar och rapporter som behandlar allt från bostadsbrist till vårdköer, som pekar på en ytterst bristfällig integration, som visar att det tar orimligt lång tid för invandrare att komma i arbete och bli självförsörjande, för att nämna något. Till råga på allt planar konjunkturen ut, samtidigt som skatteunderlaget minskar. Färre i arbetsför ålder ska försörja fler.

Ingen har brytt sig om att förhålla sig till dessa uppgifter – och det är knappast förvånande när riksdagens två mest verklighetsfrånvända partier, Centern och Miljöpartiet, tillsammans får styra politiken. I vanlig ordning är de mer intresserade av att själv framstå som goda människor än att fundera över vad som är bäst för Sverige och Sveriges befolkning. Det bådar inte gott för de närmaste åren.


Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag