Arpi, Bali, Gudmundson pekas ut i statlig rapport om rasism

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Torsdag 10 jun 2021 2021-06-10
E-post

SVERIGE I en ”policy brief” från statliga Delmi används texter av Ivar Arpi, Hanif Bali och Per Gudmundson som exempel på hur rasism och främlingsfientlighet normaliseras av etablerade aktörer. ”Det hela framstår mer som dåligt underbyggd opinionsbildning på propagandanivå än forskning”, skriver ledarskribenten Thomas Hermansson.

Delmi, Delegationen för migrationsstudier, beskriver sig som ”en oberoende statlig kommitté som sprider forskningsresultat på migrationsområdet” och huserar i Regeringskansliets lokaler.

I en nyutkommen så kallad policy brief från Delmi redogör docenten Mattias Ekman för resultat av ett forskningsprojekt som finansierats av statliga Vetenskapsrådet.

”Interaktiv rasism på internet, i pressen och politiken: Diskurser om invandring och flyktingar i tider av kris” heter projektet vars syfte ”har varit att skapa förståelse för hur samtida rasistiska och främlingsfientliga föreställningar formas och distribueras i Sverige”.

En av de saker man har forskat om är ”hur främlingsfientliga och rasistiska element normaliseras av etablerade aktörer i offentligheten”.

”Här handlar det framförallt om etablerandet av mer subtila och implicita yttranden och tankefigurer torgförda av folkvalda politiker och av ledarskribenter i dagstidningar, som bidrar till legitimering”, skriver Ekman.

Det är under detta avsnitt av rapporten med rubriken ”Normalisering av rasism och främlingsfientlighet” som texter av Ivar Arpi och Per Gudmundson från deras tid som ledarskribenter på Svenska Dagbladet tas upp som exempel – texter som på olika sätt problematiserar invandringen till Sverige.

”Ledarartiklarna innehåller alarmerande beskrivningar av det svenska samhället som försatt i ’systemkollaps’, en tankefigur som bygger på idéer om att den förda flykting- och invandringspolitiken leder till att samhällsinstitutionerna inte längre kan utföra sina uppdrag och att samhället därmed ’kollapsar'”, skriver Ekman bland annat.

Även riksdagsledamoten Hanif Bali (M) figurerar på ett hörn.

”Uttalanden från folkvalda politiker i sociala medier hämtar också element från främlingsfientliga och rasistiska tankefigurer”, skriver Ekman.

”På olika sätt bidrar dessa utspel till legitimeringen av flyktingfientliga och rasistiska föreställningar och rör sig bortom en respektabel och legitim kritik av de problem som invandringen kan föra med sig”, fortsätter Ekman och använder ett av Hanif Balis Twitterinlägg som exempel (här i sin kontext):

 

En som har reagerat på Delmis rapport är Thomas Hermansson, ledarskribent på tidningen Barometern. Han kallar det ”häpnadsväckande” att borgerliga ledarsidor anklagas för att normalisera rasism (Göteborgs-Postens ledarsida pekas också ut i rapporten för att ha en ”negativ gestaltning av invandring”).

”Det hela framstår mer som dåligt underbyggd opinionsbildning på propagandanivå än forskning; något man skulle kunna vänta sig från anonyma aktivister på sociala medier”, skriver Hermansson.

”Förvisso är Delmi formellt oberoende gentemot uppdragsgivaren, men det är ändock likväl en statlig verksamhet – som nu i praktiken smutskastar den fria pressens legitima opinionsbildning gällande några av vår tids viktigaste politiska frågor.”

Adam Cwejman, politisk redaktör på nämnda Göteborgs-Posten, är också kritisk.

 

Även Arpi och Gudmundson har skrivit några ord om rapporten på Twitter.

Läs även: MSB beställde rapport som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot Nyheter Idag

Läs även: MSB erbjöds kartläggning av svensk politisk opposition i utlandet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag