Åsa Tallroth (MED): Dags för politiker att växa upp – illegala invandrare ska inte ha rätt till svensk välfärd

Foto: Privat/Kilian Munch CC BY-SA 2.0
  • Söndag 16 feb 2020 2020-02-16
E-post 7295

Riksdagspartierna utlovar skärpta regler för migrationspolitiken. Men fortfarande är man kvar i Alliansens absurda migrationsöverenskommelse med Miljöpartiet som ger illegala invandrare tillgång till den svenska välfärden. Det här är en cirkus som politiker mogna sitt uppdrag inte skulle låta fortsätta en dag till. Det är dags att skrota migrationsöverenskommelsen, skriver Åsa Tallroth.

Vi vet inte med säkerhet hur många illegala invandrare som idag lever i Sverige.
En siffra som nämnts är 50 000, men mycket talar för att siffran är högre.

En illegal invandrare, en så kallad ”papperslös”, är en person som illegalt befinner sig i landet, där ett avslag på asylansökan ofta ligger bakom men personen ändå stannar kvar och håller sig gömd.

Men trots att dessa personer inte har någon rätt att befinna sig i vårt land, så har de rätt att nyttja vår välfärd. Minderåriga illegala invandrare har fullständiga rättigheter till vård och vuxna illegala har i princip även de fullständig tillgång, men där det minsta regionerna ska erbjuda är:

• Akut vård och behandling
• Vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
• Mödrahälsovård
• Preventivmedelsrådgivning och vård vid abort
• Hälsoundersökning
• Tandvård som inte kan anstå
• Läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
• Smittskyddsinsatser

Barn mellan 6 och 18 år som lever som illegala i Sverige har även rätt till skolgång. I och med att skolgång för illegala invandrare infördes så upphävdes även skyldigheten för skola och socialtjänst att underrätta polismyndigheten om familjernas illegala uppehållanden. Skolorna kan även besluta om sekretess i dylika fall, som kan upphävas först efter domstolsbeslut.

Bakom alla dessa rättigheter till vår välfärd som illegala har i Sverige ligger den ramöverenskommelse som Allianspartierna gjorde med Miljöpartiet 2011. Syftet var inget man hymlade med, det var att stänga ute SD. I samma veva lättade man även upp för anhöriginvandring.

Att välfärd kostar pengar, det vet varenda skattebetalare. Men exakt hur mycket den totala kostnaden för denna grupp är är svåröverskådlig och komplex att beräkna; kommuner och regioner får dock 350 miljoner/år i riktade statsbidrag för utgifter förknippade med gruppen.

Men problemet är inte bara isolerat till att det åtgår stora summor skattemedel, utan även att Myndighetssverige ger dubbla budskap.

Medan polisen och Migrationsverket letar efter de illegala å ena sidan, så har skolan, vården och socialtjänsten sekretess. Personalen får alltså inte lämna ut personliga uppgifter ens till andra myndigheter som Migrationsverket eller polisen.

Ena delen av Myndighetssverige säger ”lämna landet” medan den andra delen säger ”stanna kvar”.

Det här är en inkonsekvens som måste förändras. Den här cirkusen har fått pågått alldeles för länge. Både för att det talar emot logik och rationalitet, men även för den moraliska aspekten gentemot skattebetalarna där deras inarbetade medel inte ska gå till folk som befinner sig illegalt i landet. Menar man allvar med att vilja ha ordning och reda i migrationspolitiken så bör handlingarna spegla det också.

Det är inte rimligt att vår välfärd, finansierad genom människors hårda arbete, används för människor som inte har rätt att befinna sig i landet.

Hela Myndighetssverige måste tala med en mun – ett nej betyder att du ska ut ur landet.

Riv upp Alliansens och Miljöpartiets migrationsuppgörelse. Så länge den finns kvar saknar partierna trovärdighet i migrationsfrågan.

Ska illegala invandrare kunna ta del av svensk välfärd?
4904 röster (se resultat)

Om debattören

Åsa Tallroth, ordförande Medborgerlig Samling Södermanland

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag