Avvisningsbeslutet verkställdes aldrig – trots att han dömdes för flera brott under tiden

Faksimiler av handlingar från Migrationsverket och brottsregistret. Montage: Nyheter Idag
  • Fredag 14 dec 2018 2018-12-14
E-post 1111

SVERIGE En libysk medborgare står åtalad för bland annat grovt narkotikabrott och åklagaren yrkar på 20 års utvisning. Han har uppehållit sig illegalt i landet sedan 2013 och under tiden blivit dömd två gånger. Det fanns ett ärende om avvisning hos polisen, men trots att han blev häktad och dömd genomfördes aldrig någon utvisning. Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten skyller på varandra.

Den åtalade mannen, Ali Abdirzak, är född 1993 och kom till Sverige 2012 och sökte då asyl. Hans asylansökan avslogs i alla instanser under 2013, och han ålades återreseförbud för 2014. Återreseförbud innebär att man inte får bege sig till annat Schengenland, och utfärdas när Migrationsverket har anledning att tro att personen inte ämnar återvända till hemlandet. Något hinder för avvisning till Libyen förelåg inte.

Den 3 januari 2014 lämnades ärendet om återvändade över till polisen och Ali registrerades som avviken. Den 14 november 2017 avskrevs ärendet och preskriberades.

Abdirzak dömdes den 5 januari 2015 för narkotikabrott, ringa narkotikabrott och brukande av falsk urkund till två månaders fängelse, men detta räknades av mot tiden i häkte. I polisens register var han fortsatt registrerad som avviken och inga åtgärder vidtogs för att genomföra utvisningen.

Den 7 december 2017 dömdes han på nytt för narkotikabrott till fyra månaders fängelse, men han behövde bara sitta inne i en vecka innan han frigavs villkorligt. Vid det här laget var avvisningsärendet preskriberat, och han befann sig ”bara” illegalt i Sverige.

polisens hemsida står det att ”Polisen ansvarar för att kontrollera vem som har rätt att komma in i landet, att de personer som vistas här har rätt att göra det, samt för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning, i de fall där Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att kunna verkställa beslutet, eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet, men det är fortfarande polisen som är ansvarig myndighet.”

Då Nyheter Idag vänder sig till Polismyndigheten för att få en förklaring till varför en person med avvisningsbeslut kunnat stanna i landet trots att denne har begått brott och blivit dömd för det, hänvisar de till åklagarmyndigheten, men kammaråklagare Staffan Blyberg uppger till Nyheter Idag att det här är en fråga som ligger på polisens bord. Polismyndigheten har ännu inte återkommit med svar på en förnyad fråga om varför avvisningsbeslutet inte verkställdes trots att den sökte personen befunnit sig i förvar hos polisen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag