Bibliotekarier larmar om hot, våld, sexuella trakasserier och öppen droghandel

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Onsdag 25 sep 2019 2019-09-25
E-post 1083

Enligt en undersökning av fackförbundet DIK, som organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen, ökar antalet våldsamma incidenter på landets bibliotek, medan det pågår öppen droghandel på hälften av biblioteken. Trots det motsätter sig DIK att bibliotek ska kunna portförbjuda besökare.

Arbetsmiljön på svenska bibliotek försämras, visar en ny undersökning bland 1 600 svenska bibliotekarier som gjorts av DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam.

Antalet våldsamma incidenter har ökat, samtidigt som det pågår öppen droghandel på hälften av biblioteken i undersökningen. Värst är situationen på bibliotek i storstädernas förorter.

Läs även: Öppen droghandel hotar stänga Tensta bibliotek

En majoritet av respondenterna beskriver stöket som ett problem som återkommer ett par gånger per år. Men 18 procent av  biblioteken rapporterar om händelser flera gånger i veckan, medan 4 procent rapporterar om händelser dagligen.

”Många vill ha specialbehandling – gratis toa, avskriva skulder, låna hur länge som helst – och blir aggressiva när de inte får som de vill”, berättar en av bibliotekarierna i undersökningen.

– Ingen ska behöva möta den typen av situationer på sin arbetsplats. Bibliotekarier är inte utbildade för det här, de jobbar med läsfrämjande och informationssökning. Inte med att hantera berusade personer, psykiskt sjuka eller socialt utsatta personer, säger Stina Hamberg, samhällschef på DIK, till SVT Kultur som uppmärksammar rapporten.

Läs även: Fittja bibliotek stänger i två veckor: ”Flera incidenter med hot och våld”

En av de största ökningarna har skett inom våld och våldsamma incidenter. Enligt 55 procent av folkbibliotekspersonalen och 42 procent av de svarande skolbibliotekarierna har det förekommit våldsamma situationer under de senaste två åren, vilket är en ökning på 13 respektive 18 procentenheter jämfört med 2017.

– Det kan vara mindre hotfulla situationer som att det slängs en bok på någon, men i de allra värsta fallen så är det fysiskt våld mot bibliotekarier eller besökare, faktisk misshandel, säger Stina Hamberg.

Rapporten visar också att droghandel blivit ett problem på landets bibliotek. Hela 47 procent av de svarande folkbiblioteken uppger att droghandel ägt rum i lokalerna de senaste två åren.

Årets undersökning tar också upp sexuella trakasserier, och det framkommer att var sjätte kvinnlig bibliotekarie i undersökningen har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp sedan 2017.

Det handlar om oönskade närmanden och kommentarer, men flera respondenter berättar också om problem med män som porrsurfar eller onanerar öppet i lokalerna.

Läs även: Hotfull stämning får bibliotek att hyra in väktare: ”Finns ju gränser”

Anna Troberg, förbundsordförande DIK, skriver i rapportens inledning att ” I takt med att samhället drar sig tillbaka – till exempel psykiatri, missbruksvård, ungdomsverksamhet, och myndigheter – tvingas biblioteken axla ett ansvar långt större än det som stipuleras av bibliotekslagen.”

Ändå är DIK negativa till förslag om att bibliotek ska få porta besvärliga besökare – trots att ”allt fler bibliotekarier ställer sig positiva till portning från bibliotek” enligt rapporten.

DIK motiverar sitt motstånd mot portning med att  ”det rimmar illa med bibliotekens lagstadgande demokratiska uppdrag” och att ”det skulle ställa helt nya krav på bemanning i bibliotek som redan nu ofta är underbemannade. Bibliotekarier måste få vara bibliotekarier och inte tvingas bli dörrvakter.

Nyheter Idag söker pressansvarig på DIK för kommentarer om undersökningen.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag