Bostadsminister Kaplan lät skattebetalarna stå för hotellnatt i Istanbul – Utan kvitto

Mehmet Kaplan kunde inte redovisa kvitto för en hotellnatt i Istanbul. Bilden är ett montage med reseräkning från riksdagsförvaltningen. Foto: Chang Frick / Nyheter Idag
  • Torsdag 11 jun 2015 2015-06-11
E-post 2991

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja att bostadsminister Mehmet Kaplan fått ut ersättning av riksdagsförvaltningen för en resa till Turkiet – utan att kunna visa upp kvitto. Det var under förra mandatperioden som Kaplan fick ersättning för en hotellvistelse i Istanbul.

Nu kan Nyheter Idag avslöja att när bostadsminister Mehmet Kaplan (Mp) som riksdagsledamot under förra mandatperioden skulle begära ersättning av riksdagsförvaltningen för en resa till Turkiet kunde han inte visa upp kvitto – men fick ut ersättning ändå. Resan, med destination Istanbul, påbörjades den sjätte oktober 2013 och avslutades den åttonde oktober 2013 enligt en reseorder hos riksdagsförvaltningen.

Mehmet Kaplan hade inget kvitto för hotellvistelsen

När Nyheter Idag begär underlag från riksdagsförvaltningen för den ersättning som betalats ut till Kaplan kan de inte visa upp något kvitto. Istället får vi en bokningsbekräftelse som underlag och en förklaring från Anna Ryltenius, på Enheten ledamotsadministration vid riksdagsförvaltningen, som berättar att Kaplan inte kunde hitta något annat underlag än bokningsbekräftelsen – något som normalt strider mot reglerna för att få ut ersättning.

”Av punkt 1 andra stycket tillämpningsföreskriften (RFS 2006:6) till 4 kap. 2 och 2 a §§ lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter följer att ersättning för gjorda utlägg utbetalas endast mot kvitto eller annat bevis för kostnaden”, skriver Ryltenius i ett mejl till Nyheter Idag.

Ryltenius förklarar vidare att undantagsvis kan annat underlag än kvitto godkännas och det är med stöd av den formuleringen som Kaplan lyckats få ut ersättning för hotellvistelsen i Istanbul – trots att kvitto saknades.

”Vidare framgår av tillämpningsföreskriften att annat bevis för en utgift undantagsvis får åberopas om kvitto eller annat underlag förkommit eller av annan orsak inte kan inges. I det aktuella fallet kunde inte den berörde dåvarande ledamoten hitta något annat underlag än bokningsbekräftelsen som vi godkände”, fortsätter Ryltenius i mejlet.

Skulle träffa ”Roma-center” i Istanbul

Bostadsminister Mehmet Kaplan har tidigare uppmärksammats för resor till Turkiet, bland annat av den borgerliga debattören Rebecca Uvell. I samband med Uvells granskning, som står att läsa om på hennes blogg, mötte Kaplan hård kritik för sina resor där Uvell menade att Kaplan haft olika förevändningar för att resa till just Turkiet. Uvell poängterade även i sin blogg att inte heller hon fick kvitton för Kaplans hotellvistelser när hon begärde ut dessa.

”Genomgående verkar Turkiet vara den röda tråden i Kaplans aktiviteter under hösten”, konstaterar Uvell på sin blogg.

I den resa där Nyheter Idag avslöjar att Kaplan reste till Turkiet utan att kunna visa upp kvitto för hotell i Istanbul står att läsa i resedokumenten att anledningen med resan är ”Nationella minoriteters situation”. När Nyheter Idag begär ut kompletterande information står att han träffat företrädare för ”Roma Center” samt en människorättsorganisation som heter Akder. Vidare står även att läsa att Kaplan ätit lunch med borgmästaren i Fatih kommun.

Nyheter Idag har sökt Mehmet Kaplan utan resultat. Hans pressekreterare hälsade att vi får skicka frågor via e-mail. Imorgon inleder Miljöpartiet sin kongress i Örebro och då väntas Mehmet Kaplan hålla tal om bostadspolitik.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag