Chilekrisen: demonstranter omringades och attackerades i mörkret av polis – tvingades kasta sig i vattnet

Bild från Prensa Opals liverapportering på gatan
  • Tisdag 19 Nov 2019 2019-11-19
E-post 70

CHILE På måndagskvällen tog den chilenska polisen till en ny metod för att utöva statsterror mot de demonstranter som fortsätter att trotsa regimen och polisen i de protester som den senaste månaden skakat landet och som syftar till att få till stånd en ny författning, ekonomiska reformer och få ett slut på våldet från polis och militär.

Sedan de landsomfattande demonstrationerna i Chile tog sin början för en månad sedan – som en reaktion på polisbrutalitet och övervåld – har Plaza de la Dignidad (även känt som Plaza Italia) i huvudstaden Santiago varit en av de platser där tusentals människor samlats varje dag, och måndagen var inget undantag. Ungefär en halvtimme efter solnedgången var de flesta på väg därifrån när polisstyrkor omringade en större grupp människor och belysningen i området plötsligt stängdes av.

Polis gick till attack från flera håll samtidigt med vattenkanoner och tårgasgranater. Eftersom folkmassan var omringad fanns inget sätt att undkomma och många skadades i kalabaliken som uppstod. Flera människor – minst tio men minst det dubbla enligt ögonvittnen – tvingades kasta sig i Mapochofloden för att undkomma tårgasen vilket gjorde att brandmän var tvungna att komma till deras undsättning. Ett vittne berättar för radiostationen ADN att en ung man förlorade medvetandet och behövde omedelbar hjälp, men att polis i närheten ignorerade honom.

Presidentens fördömande av polisvåldet ifrågasätts

I förrgår medgav president Sebastián Piñera i ett tv-sänt tal att det förekommit övervåld från polisens sida, men menade samtidigt att det rörde sig om enstaka, isolerade händelser och att de skyldiga skulle straffas. Men den bilden tillbakavisas av många.

– Den chilenska polisen är extremt hierarkisk, och ordervägran straffas hårt. Ingenting sker som inte är sanktionerat uppifrån, förklarade den svensk-chilenske juristen Esteban Calderón vid ett informationsmöte på ABF-huset i Stockholm på måndagskvällen.

Calderón tog också upp de många fall av sexuella övergrepp och rena våldtäkter som demonstranter och aktivister utsatts för under den senaste tidens protester.

– Det satte igång samtidigt på flera håll, över en natt. Det måste ha beordrats uppifrån, säger han.

Många oklarheter kring vilka vapen polisen använder

Härom dagen visade en studie av experter vid Universidad de Chile att den ammunition som polisen använder i sina hagelgevär och som allmänt kallats för ”gummikulor” i medierapporteringen endast bestod av 20 procent gummi, medan resterande 80 procent utgjordes av metall, främst bly.

Det råder också stor osäkerhet om vad tårgasgranaterna innehåller, och det har rapporterats att demonstranter drabbats av brännskador på lungorna. Att vattnet i vattenkanonerna också innehållit tårgas har rapporterats tidigare av flera medier, men enligt obekräftade uppgifter har det också förekommit att starkt frätande kaustiksoda blandats i vattnet.

Siffrorna över skadade och gripna stiger ständigt – men är sannolikt kraftigt underdrivna

De senaste publicerade siffrorna från INDH, det nationella människorättsinstitutet som är en statlig myndighet, anger att 6362 gripna har besökts av INDH, men hur många gripna som INDH inte har lyckats besöka är oklart. Enligt uppgifter från en representant för Röda korset i en tv-intervju kan antalet gripna vara i storleksordningen 25 000.

Antalet skadade på sjukhus uppgår enligt INDH till 2391, men mörkertalet kan vara mycket stort och det är omöjligt att säga hur många som har skadats.

25 personer rapporteras ha dödats. Men även dessa siffror får anses vara osäkra. Många människor är saknade och deras öde okänt.

222 människor uppges ha drabbats av ögonskador, varav en stor del helt har förlorat synen på ena eller båda ögonen, eftersom polis skjuter urskiljningslöst mot demonstranter i huvudhöjd. I många fall har demonstranter skjutits i ansiktet på nära håll.

Läs mer: Polisstaten Chile och kriget om sanningen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag