Därför är terrorhotet mot Sverige extra allvarligt

Två IS-terrorister som är med i en video med svenska jihadister som anslutit till IS.
  • Onsdag 18 nov 2015 2015-11-18
E-post

LEDARE Under onsdagen meddelade Säkerhetspolisen att terrorhotet höjs till en fyra på en femgradig skala. Det är första gången någonsin som myndigheterna bedömer att hotet är så pass allvarligt i Sverige. Nyheter Idag listar anledningarna till varför terrorhotet mot Sverige är extra allvarligt.

Sedan terrordådet i Paris blev ett faktum har säkerhetstjänster i Europa varit på helspänn. Under onsdagen meddelade också Säkerhetspolisen att terrorhotet mot Sverige höjs till en fyra på en femgradig skala, en nivå som Sverige aldrig tidigare haft. Det betyder att myndigheterna vidtar en rad åtgärder för att arbeta mot hotet.

Men trots att myndigheterna gör sitt yttersta finns en rad faktorer som talar för att situationen försvåras ytterligare. Nyheter Idag listar orsaker som pekar i den riktningen.

Dåliga gränskontroller

Det var inte många dagar sedan som Sverige för första gången på mycket länge började kontrollera gränserna. Det är samtidigt inte alla gränsövergångar som kontrolleras, och det är inte heller alla personer som stoppas vid gränsen utan kontrollerna sker främst med stickprover.

Det betyder att myndigheterna än idag inte kan vara helt säkra på vem eller vilka som tar sig in i Sverige. Det öppnar för möjligheten att en person som har avsikt att begå terrordåd i Sverige teoretiskt kan ta sig in i landet utan att upptäckas av myndigheter.

Uppgifter som tidningen Aftonbladet återger från nyhetsbyrån SIX gör gällande att en person med avsikt och förmåga att begå terrordåd under onsdagen lyckats ta sig in i Sverige.

Migrationsverket under press – Svårt att hålla kontrollen på vilka som söker asyl

Under hösten har migrationen till Sverige slagit alla rekord och Migrationsverket har varit under hård press med anledning av det stora antalet människor som sökt sig till Sverige. Det har samtidigt rapporterats att Migrationsverket haft betydande problem att genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt och en farhåga har handlat om kvalitén på Migrationsverkets utredningar.

Eftersom myndigheten har arbetat under tidspress finns risken att människor lyckats söka asyl under falska premisser. Tidigare har Migrationsverket själva gått ut med information om att de siffror myndigheten redovisar på sin egen hemsida kan vara inaktuella, ett tydligt tecken på att myndigheten kan vara på väg att förlora kontrollen över migrationen. Det har samtidigt förekommit uppgifter i medier, om än obekräftade, som säger att IS-terrorister befunnits i Migrationsverkets tillfälliga boenden.

Mörkertal – många människor har gått under jorden

Eftersom Sverige fram till nyligen valde att låta gränserna vara helt öppna har ett stort antal människor kunnat ta sig in i landet utan hinder från svenska myndigheter. Tvärtom har signalerna varit motsatta, exempelvis lät SJ AB människor från andra länder att i praktiken åka gratis tåg genom Sverige. Det har samtidigt varit frivilligt att söka asyl i Sverige, något som många människor valt att inte göra.

Vart dessa människor tagit vägen vet inte myndigheterna. De kan mycket väl befinna sig på okänd plats i Sverige och av naturliga anledningar vet inte heller myndigheterna vilka dessa människor är. På så sätt är det teoretsikt synnerligen enkelt för exempelvis en IS-terrorist som tagit sig med flyktingströmmar från Syrien att befinna sig ostört i Sverige och planera ett terrordåd.

Sverige utvisar inte IS-terrorister

Sveriges lagar är inte riktigt anpassade för att hantera den här typen av situationer. Det tydligaste exemplet är att människor som bedöms utgöra ett hot mot samhället, exempelvis IS-terrorister, inte kan utvisas till ett land som Syrien om det bedöms föreligga verkställighetshinder. När Nyheter Idag för en dryg vecka sedan talade med Migrationsverket berättade de att det föreligger verkställighetshinder för utvisningar till just landet Syrien.

När Nyheter Idag kontrollerade dessa uppgifter med Säkerhetspolisen bekräftade de samma bild, att en person inte kan utvisas ur Sverige till Syrien trots att denne misstänks utgöra ett terrorhot.

Poliser säger upp sig

Arbetet med att skydda ett land mot terrorism är mycket resurskrävande. Myndigheterna har ett stort antal tips och uppgifter att gå igenom, men även ett stort antal människor att hålla koll på – människor som man misstänker kan utgöra ett hot. Framför allt krävs kompetent personal för detta arbete, både inom Säkerhetspolisen men även inom den vanliga polisverksamheten.

Men situationen just nu är sådan att flera poliser väljer att säga upp sig på grund av missnöje med arbetssituationen. Det är redan en ansträngd situation och mycket pekar på att det kan bli värre. Missnöjet beror dels på låga löner, men även på en omorganisation som skapar bekymmer, något som Nyheter Idag tidigare berättat om.

Svag parlamentarisk situation

Ytterst behöver Sverige en stark politisk ledning när säkerheten är satt under press. Nya lagar kan skyndsamt behöva instiftas och en rad andra typer av politiska beslut kan behöva bli nödvändiga. Kort och gott behövs ett starkt politiskt ledarskap, något som flera kritiker bedömer saknas.

Anledningarna är dels att Sverige har en minoritetsregering som har svårt att nå breda överenskommelser, men även att det är svårt att nå ett konsensus rent allmänt i Sverige om hur samhället ska arbeta med den här typen av frågor. Eftersom terrorhotet i första hand bedöms komma från jihadister och människor med koppling till IS blir situationen extra känslig.

Diskrepansen syns tydligt inom exempelvis medier, där en SVT-journalist bestämt menar att det största terrorhotet utgörs av högerextremister – trots att Säkerhetspolisen sedan länge gjort en helt annan bedömning.

Göteborg sticker ut – ett stort antal jihadister reser från Sverige

Den kanske mest allvarliga omständigheten är att Sverige sedan länge haft ett växande problem med människor som frivilligt reser till terrorstaten IS för att delta i kriget. Det är personer som får erfarenhet, det som av Säpo kallas förmåga, att genomföra dödliga attentat. Samma personer kan också mycket väl ha en vilja att genomföra dåd på hemmaplan.

Uppgifter i medier gör gällande att ungefär 120 personer som deltagit i strider för IS nu befinner sig i Sverige. Samtidigt kan det även här finnas ett mörkertal.

Situationen blir också extra allvarlig då Frankrike begärt hjälp från fler länder i deras insatser i Syrien. Sverige är ett av de länderna som ser ut att bli aktuellt för att på ett eller annat sätt hjälpa till i kriget mot Islamiska Staten. Det betyder samtidigt att Sverige också tydligare blir en måltavla för terrorister som strider för terrorstaten.

Se även:
Nyheter24.se vill “fylla landet med IS-soldater” för att få bort SD

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag