DEBATT: Ett ekonomiskt nackskott för restauranger

Rebecka Weidmo Uvell Foto: Tomlin Studios/Susanne Nilsson CC BY-SA 2.0
  • Onsdag 23 Dec 2020 2020-12-23
E-post 888

Sveriges i särklass uslaste regering tvingar nu krogarna att stänga klockan 20. Det är ett sätt att långsamt kväva en hel bransch och hundratusentals företagare och anställda slås ut. Ärligare – och långt mycket bättre – hade varit att stänga ner branschen rakt av så att krogarna fått kompensation ekonomiskt. Men den fega och svaga regeringen lämnar företagen åt sitt öde utan att betala en krona, skriver Rebecka Weidmo Uvell, moderat opinionsbildare.

Hur kan man svika en hel bransch som den här regeringen gjort hela hösten? En av landets viktigaste där många unga får sitt första jobb, många utlandsfödda och som bidrar till glädje och relationer för alla som nyttjar den. Förra veckans besked från Sveriges i särklass historiskt uslaste regering är en dödskyss för hundratusentals personer som jobbar och driver restauranger och hotell.

Bilder spreds från några få nattklubbar där folk inte skötte reglerna och regeringen bestämmer sig för att kollektivt straffa hela landets restaurangföretag. Trots att mycket få vanliga restauranger och barer misskött sig. Vet ni hur jag vet det? Mycket få ha tappat tillståndet trots många kontroller. Politiken ska fatta proportionerliga beslut men här är diskrepansen mellan brottet och straffet astronomiskt.

I våras fanns en konsensus bland framför allt kommunala politiker att tvärtom göra vad man kan för att underlätta för krognäringen, många beviljade till exempel extra tidiga och generösa uteserveringar som dessutom fått stå kvar extra länge. Allt för att de skulle klara pandemin.

I höst däremot har rikspolitiker utan något synbart skäl utsett restauranger som syndabockar. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids smittan mellan familjemedlemmar och via arbetsplatser framför allt. Ingen expert har pekat ut krogen, för att det inte finns något vetenskapligt stöd att det just där sprids särskilt.

Väldigt många slutade att gå på krogen redan i våras, utan stängning klockan 22. Antal personer sysselsatta i branschen har under 2020 gått från 200 000 personer till 118 500 (Visita). Vilka personer drabbar detta då? Framför allt utlandsfödda och unga, de som idag har svårast att hitta jobb. 42,5 % är utlandsfödda mot 18,8% på hela arbetsmarknaden och 27,7 % under 25 år mot 9,7 % på hela arbetsmarknaden.

Att Stefan Löfven först tvingar krogen att stänga klockan 22 inför en årstid när man skulle ta igen förlorad omsättning, inte minst vid julbord var ett tillräckligt dråpslag. Många krogar såg hela bokningslistan för julborden försvinna i ett slag. Men att tvinga dem stänga klockan 20, det är ett nackskott ekonomiskt för en hel bransch.

Syftet är att först långsamt och nu snabbt kväva hela restaurangnäringen som det verkar. Utan att ersätta dem. Det hade varit ärligare att stänga rakt av och därmed kompensera alla krogar ekonomiskt. Genom förbudet att stänga innan kvällen ens börjat skakar den fega regeringen av sig allt ansvar och lämnar alla företagare åt sitt öde utan att behöva betala en krona.

Samtidigt som landets alla kämpande småföretagare i matbranschen ska stå i askan av sina livsverk gödslar samma regering som står med tändstickan föreningar med bidrag. Varje år kostar ”civilsamhället”, det vill säga föreningar oss 30 miljarder skattekronor enligt en sammanställning från Slöseriombudsmannen 2019.

Pengar de trots en massa inställd verksamhet har fått behålla. Detta är dock inte nog så regeringens konfettikanon med andra människors pengar har bland annat gett denna bransch av bidragsentreprenörer 75 miljoner kronor till lokaler för föreningar (!) trots att man inte ska ha möten just nu, 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer, 100 miljoner kronor till ”samhällets mest utsatta” och man tog bort kravet på egen insats under hela året.

För att leva på andra pengar som bidragsentreprenörerna i landet gör, det är det finaste en socialdemokrat vet. Men hårt arbetande företagare, vars pengar betalar föreningarna, ses genetiskt på med förakt om man har en ros på kavajslaget.

Om debattören

Rebecca Weidmo Uvell, moderat opinionsbildare

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag