Debatt: Farligt att strunta i lagrådets kritik om de 9 000 afghanska männen

Foto: Privat
  • Lördag 12 maj 2018 2018-05-12
E-post 1623

Att strunta i lagrådets kritik och i stället lyssna på diverse aktivistiska batikgrupper och låta 9 000 afghanska män stanna är att skjuta sig i foten och skapar en farlig precedens. Inget hindrar kommande regeringar att på samma sätt köra över lagrådet men med helt andra politiska mål, skriver Herman Gill, före detta polis.

Frågan som uppkommer nu i och med regeringens förslag om ge 9 000 afghaner utan asylskäl möjlighet att få uppehållstillstånd och Centerpartiets partiledare Annie Lööfs stöd till förslaget är rätt intressant.

Det öppnar upp för en logisk frågeställning. Att en regering under röd flagg kör över ett lagråd och polisen är väl kanske vad man kan förvänta sig med tanke på hur synen på polis och rättsväsende traditionellt sett varit hos vänstern. Socialdemokraterna har som bekant under hela 1900-talet visat prov på att partiet tydligen står över lagen så länge det främjar de egna intresset. Men man skjuter sig själv lite i foten kan jag tycka.

Regeringen struntar alltså i lagrådets kritik. Lagrådet skriver att ”gränsen är nådd” för hur man kan utforma en lag. För att stödja detta, både som riksdagsman och vanlig medborgare, måste man ha både en rättslig kompass och ett konsekvenstänk som är så obefintligt och ”fucked up” att man inte hittar ut från sin egen toalett när lampan är tänd och dörren är öppen.

Vems/vilkas moraliska, rättsliga, konsekvens-, religösa eller etiska kompass ska vi rätta oss efter här näst, och i vilken fråga? Har vi inte lagar som är utformade och reglerade med samhällets bästa som utgångspunkt? Är inte de instanser och tjänstemän som jobbar med detta trovärdiga? Har de en ond agenda, den lilla försvarslösa människan mot det stora onda?

Har vi inte lagar och regler för att kunna behålla samhällsordning, för att de i grunden håller ihop ett samhälle som måste fungera och verka även bortom samhällets självutnämnda samariters naiva agendor? Ett större sammanhang där beslut och kvasiargumentation inte föds utifrån den gen som gör att vi tycker att björnens ungar är söta.

Självklart kan och ska lagar ses över och reformeras. Detta är viktigt för att bibehålla den samhällsordning vi vill ha. Det är ett svårt och ständigt pågående arbete. Tungstyrda myndigheter och instanser, ofta med en organisation som bara var modern innan människan kunde göra upp eld, har svårt att hänga med i ett samhälle som ständigt är ”på väg”, och alltid i ett högt tempo.

Dock är förslaget om att ge uppehållstillstånd till 9 000 afghaner utan asylskäl så ologiskt och så dumt att det är svårt att finna ord. Inte ett enda av de argumenten som regeringen, eller de olika aktivistiska grupper som drivit frågan, använder sig av är ett skäl för asyl. De utgör möjligen länkar i en kedja som gör svensk migrationspolitik usel och verkligen i behov av att förändring.

Detta utspel från regeringens ”vilda västern-politik” öppnar för en del intressant. Det ger framtida partier, vars agendor vi vet väldigt lite av idag, ett riktmärke på hur godtyckligt och nonchalant man får handskas med Sveriges lagar. Återigen, lagrådet säger ”gränsen är nådd”! Tyvärr har sossarna under 1900-talet handskats ovarsamt, godtyckligt och för egen vinning, med rättssystemet och lagakraftvunna domar.

Om vi till exempel får ett Sverige där Sverigedemokraterna bildar regering ihop med något eller några andra partier, så ska jag mycket road följa debatten när förmodligen samma politiker och diverse batikgrupper som nu applåderar ”idiotin”, går man ur huse och förbannar SD och deras regeringspartners, om de skulle lägga tvivelaktiga lagförslag, skjuta från höften och få igenom lagar som trotsar all juridik.

Vi kanske ska avskaffa lagrådet? Eller strunta i polisens utlåtande, polisens expertis, dess kunskap om orsak-verkan i sammanhanget, polisens kunskap om rikets säkerhet och samhällets mer ljusskygga sida? Däremot kan vi ringa till polisen och anmäla när vi blivit kränkta, när en lärare i skolan tagit tag i ens barn, när vi vill anmäla buskörningar i kvarteret eller upprätta en anmälan om mord då katten blivit överkörd. Då är polisen bra att ha.

Jag undrar vilket samhälle vi hade levt i om polismän och andra myndighetsföreträdare  hade handlat och agerat uteslutande efter deras egen övertygelse, hittat på sina egna sätt att bedriva eller inleda förundersökning och beslut på. Struntat i att utföra ett jobb för att det gick emot den egna religiösa eller moraliska kompassen. Trotsat ett befäl, en åklagare eller en annan chef bara för att han eller hon tyckte att ”det kändes bättre att göra så här och ingen kommer att kalla mig för fula saker”.

I denna debatt hörs argument som, ”han har varit länge i landet”, ”han har kommit in i ett socialt sammanhang”, ”de har aldrig varit i de land dit de utvisats”, eller ”han ska snart ta examen”, ”långa handläggningstider” och så vidare.

Olika Facebook-grupper använder sig av motiveringen att ”experter och insatta” kritiserar Migrationsverket. Det är ju väldigt lägligt att alla experter och insatta finns på deras sida.

Ljuger man om sin ålder så tar det tid att undersöka och verifiera detta. Det ska ske rättssäkert. Något som tar tid. Att enskilda kommer i kläm för en icke fungerande svensk byråkrati är inte ett skäl  förasyl. Det är inte alls bra, men det är en helt annan diskussion.

Vill man förändra, så gör man det från grunden, man gör det med genomtänkta metoder, man lyssnar på de som vet vad de pratar om och man har tålamod. Att endast skrapa bort skummet från ytan ger ingen långsiktig lösning. Se istället till att ha en bra genomrinning och ett flöde utan större hinder från början till slut, så att skummet aldrig bildas.

Människor ska få asyl, asylrätten ska värnas, i linje med internationell asylpolitik. Men det måste ske på rätt grunder och utifrån ett utarbetat regelverk som håller längre än en kafferast!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag