DEBATT: Socialdemokraterna använder skolbarn som integrationsåtgärd

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Tisdag 3 nov 2020 2020-11-03
E-post 2284

I Socialdemokraternas samhällsplaner är det en fullt acceptabel metod att använda skolbarn som integrationsåtgärd. Därför har man beställt en utredning som föreslår att elever från problemskolor ska blandas med elever från fullt fungerande skolor. Det är vansinne att använda våra barn som integrationspolitiska verktyg, skriver Patrick Reslow och Jörgen Grubb, Sverigedemokraterna.

Allt fler svenska barn används nu öppet och skoningslöst som verktyg för att råda bot på Sveriges utbredda segregation. Politiker i flera kommuner frestas nu att lägga ner skolor med undermåliga skolresultat och hög andel invandrarelever för att istället bussa eleverna till väl fungerande skolor med förhållandevis många svenska elever. Detta i en naiv förhoppning om att eleverna ska välkomna varandra med öppna armar och skolresultaten förbättras.

Det håller nu på att ske i Trollhättan där Utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om nedläggning av Frälsegårdsskolan samt Kronanskolans mellan- och högstadium i det utsatta området Kronogården. Eleverna ska istället bussas till andra sidan Göta älv.

Vi motsätter oss skarpt denna experimentella hantering av våra barn. Mycket tyder på att bussning av elever snarare innebär bussning av problem. Barnens behov av väl fungerande skolor i geografisk närhet, upplevd trygghet och rätt till studiero ska alltid prioriteras över politiska mångkulturella dagdrömmar.

Politiker i Malmö har redan provat konceptet med påtvingad integrering av elever genom att flytta barn från Kroksbäcksskolan till Linnéskolan 2007–2010. Det fick konsekvensen att ännu en välfungerande skola fick ordningsproblem och att många elever därmed sökte sig därifrån. Dessutom visade det sig att eleverna inte umgicks med varandra i alla fall, något både lärare och elever vittnade om.

Trollhättans kommun hänvisar till Björn Åstrands statliga utredning som presenterades i våras. Remissinstanserna har ännu inte återkommit med sina synpunkter på utredningen och regeringen har inte lagt fram något skarpt lagförslag.

Det är i ljuset av detta häpnadsväckande att kommuners tjänstemän och politiker föregriper processen och tvingar igenom beslut i utredningens anda. Åstrand vill se att elever blandas socioekonomisk och etniskt och bygger sitt resonemang på påståendet att ”Allsidigt sammansatta skolor och klasser ger goda möjligheter för alla elevers utveckling i samtliga avseenden och stärker skolans demokratiska roll som mötesplats”; Ett orimligt resonemang som saknar belägg.

Den bistra sanningen är att det finns många skolor i dagens Sverige som fungerar dåligt och det kan vi som opposition bara beklaga.

Eleverna och skolorna behöver inte bussning och integrationsexperiment. De behöver tuff styrning, hårda krav på ordning och gott uppförande samt ett återinfört kunskapsfokus.

Skolor som fungerar väl ska värnas och statuera exempel för alla skolor, inte förstöras genom politiska rättvisesträvanden. Våra barn är oskyldiga till den segregation som vuxna har tillfogat vårt samhälle genom att rösta på partier som naivt har välkomnat fler invandrare per capita än något annat land i Europa.

Att ett litet land som Sverige skulle kunna ta hand om alla dessa människor på ett rättvist och fungerande sätt är en djupt skadlig vision som föregående regeringar dogmatiskt försökt uppfylla. Deras vision kan bara ske på bekostnad av något annat, i detta fall den svenska välfärden.

Man har köpt en falsk godhet för välfärdspengar – nästkommande generations välfärdspengar.

Det är först nu kostnaden börjar bli uppenbar när institution efter institution fallerar, skolan utgör inget undantag.

Att blandning av Sveriges elever ligger i Socialdemokraternas intresse står bortom allt tvivel. Men frågan är om det ligger i elevernas intresse? Och i föräldrarnas? Vi hävdar att så inte är fallet och vi kommer att ta strid för deras intressen. Det är vansinne att använda våra barn som integrationspolitiska verktyg. Det får vara slut på nyttjandet av skolan som arena för verkställande av politisk ideologi. Det är skolans kunskapsuppdrag och elevernas bästa som ska stå i centrum.

Om debattörerna

Patrick Reslow (SD)Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Jörgen Grubb (SD) Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag