DEBATT: Största islamisthotet kommer från vänsterliberaler

Foto: Nyheter Idag/Public Domain
  • Lördag 15 aug 2020 2020-08-15
E-post

Vänsterliberaler i väst för en eftergiftspolitik mot islamister, menar debattören Nima Rostami, som kallar det för ”ett gigantiskt och historiskt misstag” som ”strider definitivt mot Sveriges nationella intressen”.

Neville Chamberlains eftergiftspolitik ansågs vara ett vinnande koncept. Den ledde emellertid till Nazitysklands efterföljande tyranni och destabilisering av världsfreden som i sin tur ledde till omfattande människo- och folkrättsbrott.

Eftergiftspolitiken i dagens Sverige står dock vänsterliberalerna för, och detta sker genom politisk, ekonomisk samt kulturell integration av patriarkala strukturer och politisk islam. Denna eftergiftspolitik har normaliserat diverse diktaturers förtryck såsom Kommunistkina, islamister och diverse korrupta nationalister.

Ekonomiskt har eftergiftspolitiken även berikat redan stenrika multinationella företag i Väst. Kulturellt har detta lett till devalvering av de västerländska idealen och relativiseringen av lägrestående kulturer och patriarkala strukturer som vi i Sverige delvis hade kommit tillrätta med.

Utebliven reformation av islam och dess kontrast till västliga ideal

Begreppet islam innebär ”underkastelse och lydnad”, det är inte en religion som alla andra. Islam innehåller ett regelverk som styr människans vardag in i minsta detalj och avsteg från denna tro tolereras inte.

Den muslimska världen har inte heller likt kristendomen i Europa genomgått någon reformation. Toppstyrning, intolerans av kritik mot islam, illabehandling av konvertiter och andra religioners utövare, icke jämlik familjesyn, hatiska jihadideal mot ”kuffar” är några karaktäristiska inslag i islam.

Begreppet kafir/kuffar inrymmer icke troende och alla andra religioners utövare som förnekar islam och dess profet. Dessa ideal präglar även den kulturella muslimen. Det finns inget muslimskt land som har upplevt en hållbart demokratisk utveckling över tid.

Det största hindret mot reformation och demokratisk transformation har i den muslimska världen varit just själva islam. Detta står i direkt kontrast med upplysningens ideal med sekularism och individuella fri- och rättigheter som viktigaste egenskaper.

I kontrast till alla dessa förkastliga egenskaper står den reformerade kristendomen och sekulära västerländska framgångssagan.

Vad består det islamistiska hotet av?

Den stora invandringen till Sverige under de senaste decennierna har i hög grad bestått av asyl- och anhöriginvandring från muslimska länder med islam som såväl kulturell som politisk förankring. På detta sätt har vänsterliberaler under ett mycket kort tidsspann genomdrivit en drastisk demografisk förändring.

I takt med ett ökat välstånd för arbetarklassen har de övergett vänsterns ideal och blivit alltmer liberala i den politiska sfären. Vänsterliberalers idealpolitik, globalism och relativisering av lägre stående och patriarkala kulturer, har främjat politisk islam i det svenska samhället.

Denna modell har från början varit dömd att misslyckats. Ett sådant uppenbart onödigt och farligt experiment har slukat resurser och skadat Sveriges anseende, såväl som kunskapsland som ett jämlikt och sekulärt samhälle.

Den långtgående svenska yttrande- och föreningsfriheten är sårbar. Den är inte anpassad för en verklighet med antidemokratiska kulturer och religioner. Den utnyttjas av ickedemokratiska krafter såsom islamister.

Systemet utnyttjas även av främmande, fientliga och aggressiva makter som företrädare för politisk islam.

Islamistiska länder som Iran och Turkiet med imperialistiska ambitioner tillåts – med hänvisning till ett värnande av en kulturell ”mångfald” – mobilisera väst- och sekularismhatande troende individer. Extremistiska och agendastyrda moskéers destruktiva aktiviteter finansieras och inspireras från rika gulfländer och som lyckas mobilisera unga radikaliserade muslimer – i vissa extrema fall för rekrytering till terroristgrupper.

Dagens eftergiftspolitik innebär i praktiken att utdela bidrag och stöd till dessa religiösa samfund som lyder under främmande och västfientliga ayatollors och stormuftis. Detta strider definitivt mot Sveriges nationella intressen och är antidemokratiskt. Detta är ett gigantiskt och historiskt misstag.

Framtidsutsikter

Decennier av vänsterliberalt styre med en globalistisk agenda har lett till en obalans mellan demokrativänner och demokratins fiender. Islamistiska ideal står i direkt motsättning till demokrati och sekularism, det vill säga ointegrerbara krafter.

Ett tydligt ställningstagande mot politisk islam är således nödvändigt. De som tror att enbart Allah är lösningen får ta och bilda eget politiskt parti. Att de svenska sekulära och vänsterliberala partierna å ena sidan hävdar sekularism, förespråkar HBTQ, kvinnors- och barns rättigheter men å andra sidan integrerar politisk islam i politiska partier är orimligt, kontraproduktivt och har förvandlat Sverige till en fristad för islamister.

För att bryta denna negativa trend behöver konservativa krafter samlas kring en ny plattform. Detta förutsätter upplysning om skillnaden mellan sekulära och icke sekulära ideal. Detta förutsätter även att ingjuta hopp och framtidstro, ärlighet och tillit som inte viker sig för taghiya och politisk islam.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag