DN-attacken mot fotograf-förbundet: ”Ni lierar er med en högerpolitiker som ni stöder”

DN:s redaktionschef Caspar Opitz. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 23 jan 2017 2017-01-23
E-post 165

STOCKHOLM Svenska Fotografers Förbund har lierat sig med en ”uttalad högerpolitiker” som de också ”stöder”. Det menar DN:s redaktionschef Caspar Opitz i en debatt med SFF-ordföranden Anki Almqvist när de diskuterade frågan om DN ska ha rätt att använda andras privata semesterbilder gratis. Bakgrunden är den rättsliga tvisten mellan DN och Sara Skyttedal.

Nyheter Idag har tidigare berättat om konflikten mellan Dagens Nyheter och KD-politikern Sara Skyttedal, där DN utan att be om lov publicerade flera privata semesterbilder. Tidningen menade att semesterbilderna, som var flera år gamla, var en så kallad ”dagsaktuell händelse” eftersom de visade dåvarande partiledarkandidaten Ebba Busch Thor i ett sammanhang med israelisk militär. Detta ansåg DN vara så pass kontroversiellt för en konservativ och israelvänlig politiker att det motiverade bildpubliceringen.

Saken kom att avgöras i domstol där bägge parter fick delvis rätt. Rätten fann att DN inte hade rätt att publicera några av bilderna, medan andra bilder bedömdes falla in under begreppet ”dagsaktuell händelse”. Samtidigt behöver inte DN ersätta Skyttedal för publiceringen av bilderna som anses skildra dagsaktuella händelser.

Domen kan komma att användas som ett prejudikat, det vill säga att den kan sätta en standard för framtida publiceringar. Svenska Fotografers Förbund, SFF, är oroliga för att det öppnar för att fler tidningar kan använda fotografers bilder gratis genom att hävda att det rör en dagsaktuell händelse, även om bilderna är flera år gamla. En annan omständighet gäller att DN aldrig angav vem som tagit bilderna, en skada som rätten inte ansåg att Skyttedal skulle få ersättning för.

Med bakgrund i detta har SFF ett intresse i att domen överklagas. Förbundet har ställt en garanti till Sara Skyttedal om att täcka rättegångskostnader för den processen, varpå Skyttedal gått SFF till mötes och också överklagat domen.

– Det här är en viktig principfråga. Som domen är skriven ger den i princip pressen fritt spelrum att använda vilka bilder som helst i dagsaktuella sammanhang utan att fotografen får någon ersättning. Vi stödjer överklagandet eftersom vi nu tvingas ställa gratismentaliteten inför rätta, säger Anki Almqvist i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet förklaras även att ”SFF anser att domen är ett kraftigt angrepp på den viktiga namnangivelsen och den ideella upphovsrätten”, men även att ”frågan om det så kallade dagshändelseundantaget i upphovsrättslagen är också en viktig del av domen”.

DN till Anki Almqvist: ”Det här är en politisk sak”

Trots det uppenbara egenintresset från SFF:s sida i att ekonomiskt stödja ett överklagande försöker Dagens Nyheter att presentera frågan som politisk. Under måndagen möttes tidningens redaktionschef Caspar Opitz i debatt mot Almqvist på Publicistklubben där tvisten diskuterades. Och Opitz var hård i sin attack mot SFF och Anki Almqvist.

– Ni lierar er med en ganska uttalad högerpolitiker, Sara Skyttedal, som ni stöder. Det här är en politisk sak. Det blir ju politik av det, Sara Skyttedal öppnar champagne och säger att hon segrat och så vidare. Och ni går emot en princip om att media ska kunna publicera saker som är viktiga och har stort allmänintresse.

– Jag är ju inte säker på att era medlemmar gillar det här, men det vet ju du bättre, fortsatte Opitz.

Men redan i pressmeddelandet, där SFF förklarade att de ställer en ekonomisk garanti till Skyttedal för att driva processen vidare, står det i klartext att ”det är själva överklagandeprocessen SFF ställer sig bakom och inte några andra politiska ståndpunkter som kan uttalas i anslutning till denna”.

Det är inte första gången Dagens Nyheter väljer att argumentera på samma linje, tidigare har de invänt mot Sara Skyttedal att hon använt samma juridiska ombud som SD-politikern Kent Ekeroth använt sig av.

Nyheter Idag har sökt Anki Almqvist för en kommentar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag