DN mörkar Koppargårdens äldreboende i rapportering om dödsfall

Foto: Faksimil DN samt Nyheter Idag
  • Lördag 14 jul 2018 2018-07-14
E-post 1120

STOCKHOLM Dagens Nyheter mörkar uppgiften att det var på Koppargårdens äldreboende som en äldre man dog efter felaktig medicinering. När samma äldreboende drevs i privat regi valde däremot DN att rapportera stort om missförhållanden som senare har ifrågasatts. Nu anklagas tidningen för att favorisera kommunalt driven äldreomsorg på nyhetsplats.

Det var Dagens Nyheter som först uppmärksammade missförhållanden på Koppargårdens äldreboende i västra Stockholm den 11 oktober 2011. Rapporteringen blev snabbt en stor skandal där företaget Carema fick hård kritik. Efter den rapporteringen har Carema bytt namn till Vardaga och Koppargårdens äldreboende drivs inte längre i privat regi.

Rapporteringen om missförhållandena på Koppargården har mött kritik. Ett påstående om att blöjor vägs för att spara pengar har visat sig sakna täckning. Vad som är sant är förvisso att blöjor vägs, men detta sker enligt riktlinjer från Socialstyrelsen och är således inget kontroversiellt.

Efter DN-rapporteringen om de påstådda missförhållandena sker driften av Koppargården i kommunal regi. Lokaltidningen Mitt i berättar 2014 att de boende på Koppargården trivs sämre jämfört med när äldreboendet drivs i privat regi.

DN mörkar Koppargården i egen rapportering

Den 12 juli i år rapporterar Dagens Nyheter att en äldre man avled efter att han fått fel medicin på ett ”omsorgsboende i Västerort i Stockholm”. Vad tidningen däremot inte berättar är att det är Koppargårdens äldreboende.

Dennis Wedin (M), talesperson för äldrefrågor för Moderaterna i Stockholms stad, reagerar kraftigt på att DN mörkar omständigheten att det återigen handlar om Koppargårdens äldreboende. I en Facebookstatus ger han uttryck för misstanken att DN väljer att undanhålla läsarna information om att det är Koppargården eftersom det drivs i offentlig regi – det vill säga att DN på nyhetsplats i praktiken tar ställning i frågan om äldreboenden ska drivas i privat eller offentlig regi.

Wedin berättar att han varit i mejlkontakt med DN-reportern och då frågat varför tidningen undanhåller uppgiften att det rör Koppargårdens äldreboende.

”Vi har valt att inte gå ut med det på grund av publicistiska skäl”, får han till svar.

Hård kritik mot DN

Den tidigare skandalen om ”blöjvägning” resulterade i skarp kritik mot DN-rapporteringen från bland annat den borgerliga tankesmedjan Timbro som lät undersöka vad som var sant och falskt i rapporteringen om Carema. När DN påbörjade den rapporteringen hade utredningar endast påbörjats och det stod då ännu inte klart vad dessa utredningar kommit fram till.

Den omständigheten jämför Wedin med rapporteringen om den avlidne mannen. Där är utredningen klar och allvarlig kritik riktas mot Koppargårdens äldreboende.

”Dagens artikel handlar om en IVO-utredning där handläggningen är klar. Hur är det motiverat att peka ut ett äldreboende utifrån pågående utredningar, men inte motiverat att peka ut när samma äldreboende får allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg? Går det verkligen att utesluta att man gör en annan bedömning enbart på grund av att äldreboendet inte längre drivs privat?” frågar Wedin på Facebook.

Vidare poängterar Wedin att DN ännu inte backat från tidigare rapportering om Koppargården. ”Nu när äldreboendet inte längre drivs privat utan i stadens regi, vill man inte ens rapportera namnet när myndigheter kommer med skarp kritik. Och hänvisar till publicistiska skäl?” skriver han.

Han avslutar den tuffa kritiken mot tidningen med att ”Dagens Nyheter borde fundera över sin trovärdighet”.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag