DO anmäls efter hen-beslutet: ”Strider mot svensk grundlag”

Foto: ARW / elinerijpers (Flickr)
  • Onsdag 2 mar 2022 2022-03-02
E-post 1972

SVERIGE En elev fick 150 000 kronor i ersättning för att en lärare vägrade säga ”hen”. Nu JO-anmäls Diskrimineringsombudsmannen, DO, för beslutet. ”DO:s agerande illustrerar det som Jordan B. Peterson tidigare varnat för”, säger Erik J. Olsson på Academic Rights Watch.

Att en lärare vägrade att använda pronomenet ”hen” om en elev som identifierar sig som icke-binär var diskriminerande, slog DO fast för några veckor sedan. DO begärde därför att skolan i fråga skulle betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.

– Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör, sade Isabelle Arsova på DO i ett pressmeddelande.

Läs mer: Fick sparken när hon vägrade säga hen: ”Första steget mot en diktatur”

Senare meddelade DO att skolan gått med på att betala den begärda ersättningen till eleven, och att ärendet därmed avslutas.

Nu har stiftelsen Academic Rights Watch valt att anmäla DO till Justitieombudsmannen, JO. Detta, som man skriver på sin sajt, för att ”återta åsikts- och yttrandefriheten i Sverige i denna fråga”.

”Vår anmälan gäller användningen av ’hen’ om personer som inte vill kategorisera sig som vare sig man eller kvinna. Vi anser av principskäl att staten inte kan tvinga medborgare att använda uttrycket på det sättet. Ett sådant statligt tvång har dock nyligen införts av DO”, skriver Erik J. Olsson, ordförande på Academic Rights Watch, till Nyheter Idag.

”Det är en omstridd politisk fråga huruvida man kan välja kön, där vänsterliberala är mycket mer positiva till detta än konservativa. Dessutom strider det mot många religiösa föreställningar, där uppdelningen i två givna kön är grundläggande. Den som använder hen i den meningen signalerar därför en viss politisk uppfattning och en icke-religiös hållning. Detta står, menar vi, i strid med svensk grundlag som förbjuder statligt påtvingade politiska och religiösa meningsyttringar.”

Olsson fortsätter:

”DO:s agerande illustrerar det som Jordan B. Peterson tidigare varnat för, nämligen att införandet av könsöverskridande identitet eller uttryck som diskrimineringsgrund leder till ett statligt tvång att ge uttryck för en viss ideologisk föreställning genom könsneutrala pronomina.”

Varför gör ni just en JO-anmälan? Vad hoppas ni att det ska leda till?

”Vi valde JO därför att det är ett granskningsorgan under riksdagen och inte under regeringen. Vi hoppas därför på en mer oberoende bedömning än om vi vänt oss till JK, som ligger under regeringen. Till saken hör att JO tidigare försvarat grundlagen i liknande fall av vad som måste anses vara myndighetsaktivism. Vi hoppas att JO uttalar allvarlig kritik mot DO på grund av felaktig lagtillämpning och att DO:s beslut upphävs.”

Läs även: DO svarar om hen-fallet: ”Gäller i den specifika situationen”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag