Ekeroths kandidatur till distriktsstyrelse kan strida mot partistadgar

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth. Foto: Faksimil Youtube
  • Fredag 27 feb 2015 2015-02-27
E-post 87

STOCKHOLM På söndag håller Sverigedemokraterna i Stockholm stad årsmöte och två förslag till styrelse står mot varandra. Riksdagsledamoten Kent Ekeroth har tackat ja till att kandidera som styrelseledamot – men kandidaturen kan strida mot partiets stadgar.

Den 25:e februari meddelade riksdagsledamoten Kent Ekeroth på sin blogg att han tackat ja till att kandidera till Sverigedemokraternas distrikt ”Stockholm stad”. Distriktet är ett specialdistrikt, då det är både kommunförening och distrikt på samma gång. Vi har ställt några frågor till riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD), en partiveteran med lång erfarenhet av internt arbete i Sverigedemokraterna.

– Stockholm stad räknas som både kommunförening och distrikt, det är ett av fyra specialfall. Det finns fyra sådana, Stockholm, Malmö, Göteborg och Gotland, säger Stenkvist till Nyheter Idag.

Nomineringen kan strida mot partiets stadgar

I det förslag som distriktets valberedning lagt fram inför årsmötet föreslås riksdagsledamoten Kent Ekeroth som ledamot till distriktsstyrelsen. På sin blogg motiverar Ekeroth varför han tackade ja till nomineringen.

”Mitt riksdagsarbete, valrörelsearbete i Stockholm och engagemang för staden har gjort att min förankring blivit allt större. När jag fick frågan om att ställa upp för SD Stockholms stad för att bidra till distriktets utveckling såg jag det som en naturlig fortsättning på min tid här”, står att läsa i Kent Ekeroths blogg.

När Nyheter Idag granskar partistadgarna om vad som gäller för distrikt står följande att läsa: ”Ett distrikt verkar inom en riksdagsvalkrets eller inom flera intilliggande riksdagsvalkretsar och berör medlemmar som är folkbokförda i distriktets område”.

När vi undersöker Ekeroths folkbokföringsadress finner vi att han är folkbokförd i Lund i Skåne och inte i Stockholm. Detta skulle kunna betyda att Ekeroths kandidatur strider mot stadgarna som säger att ett distrikt berör medlemmar som är folkbokförda i distriktets område.

Menar att det visst är tillåtet

Men när vi kontrollerar dessa uppgifter med Robert Stenkvist menar han att Ekeroths kandidatur faktiskt ska vara i enlighet med partistadgarna.

– Stadgarna säger att den som nominerar ska vara skriven i distriktet eller kommunföreningen, men den som blir nominerad behöver inte vara folkbokförd i samma geografiska område. Det är jag helt säker på, säger Stenkvist.
Vidare hänvisar Stenkvist till stadgarna och ber oss läsa dem mer noggrant. Men när Nyheter Idag kollar stadgarna finner vi inget som uttryckligen ger stöd för att en person, folkbokförd utanför ett distrikt, ska kunna väljas in i en distriktsstyrelse. Den skrivning vi kan finna säger enbart att ett distrikt berör medlemmar folkbokförda i distriktets område.

Nyheter Idag har sökt företrädare för valberedningen för distriktet, utan resultat.

I nedan video förklarar Kent Ekeroth varför han kandiderar till distriktet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag