EU: Datalagringsdirektivet rivs upp

En frisk vind vajar flaggan som omväxling - Bilden är ett montage.
  • Tisdag 8 apr 2014 2014-04-08
E-post 0

ÖVERVAKNING I ett pressmeddelande idag meddelar Europeiska Unionens domstol att datalagringsdirektivet strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och därmed är olagligt.

Datalagringsdirektivet innebär att operatörer tvingades spara information om vem som ringt vem, var de befunnit sig och liknande så kallad metadata, i minst sex månader.

I Sverige röstades lagen igenom med stor majoritet, där endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och fyra Centerpartister som gick emot partilinjen, röstade nej. Alla partiers ungdomsförbund var dock emot lagen.

Resonemanget som framfördes av lagens förespråkare var att man nu begränsade hur länge metadata fick lagras, något som tidigare inte varit lagmässigt reglerat. Syftet med lagen var dock alltid att underlätta för myndigheter att göra efterforskningar i brottsbekämpande syfte, genom att garantera att data fanns kvar i minst sex månader, vilket tydligt framgår av EUs direktiv.

Införandet av lagen dröjde i Sverige, vilket ledde till att EU utdömde böter. Huruvida dessa nu kan återkrävas från EU framgår inte i domen.

Det var domstolar i Irland och Österrike som begärde att EU skulle pröva direktivets giltighet, vilket alltså nu leder till att direktivet omedelbart ogiltigförklaras. I domen skriver EU-domstolen bland annat följande:

Domstolen konstaterar inledningsvis att de uppgifter som ska lagras bland annat gör det möjligt att veta med vem och på vilket sätt en abonnent eller en registrerad användare har kommunicerat, fastställa hur länge kommunikationen varat samt varifrån den skett och även att få kunskap om hur ofta abonnenten eller den registrerade användaren har kommunicerat med vissa personer under en bestämd period. Dessa uppgifter kan, tagna tillsammans, ge mycket exakta upplysningar om privatlivet för de personer, vilkas uppgifter lagras.

Det rör sig här om till exempel en persons vardagsliv, stadigvarande eller tillfälliga vistelseorter, dagliga och andra förflyttningar, utövade aktiviteter, sociala relationer och umgängeskretsar som den berörde rör sig i. Domstolen anser att direktivet utgör ett synnerligen allvarligt ingrepp i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter genom att kräva att dessa uppgifter ska lagras och genom att ge behöriga nationella myndigheter tillgång till dessa uppgifter.

Det förhållandet att lagring och senare användning av uppgifterna sker utan att abonnenten eller den registrerade användaren underrättas härom kan ge berörda personer en känsla av att deras privatliv står under konstant övervakning.

Läs hela pressmeddelandet

Ann Ramberg, generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund, kommenterar på Twitter:

2014-04-08_11-26-00

Samtidigt försöker också Centerpartiet framstå som att man varit emot direktivet som parti hela tiden.

2014-04-08_11-48-15

Internetleverantören Bahnhof meddelar efter dagens dom från EU-domstolen att man slutar lagra meta-data med omedelbar verkan.

– Bahnhof avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderar vi de uppgifter som redan fanns sparade, säger vd Jon Karlung.

– Det är otroligt glädjande att självaste EU-domstolen nu kommer fram till samma sak som Bahnhof ansett hela tiden, fortsätter han.

Om fler internetleverantörer följer Bahnhofs initiativ återstår att se.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag