EU-politikerna mot väggen: vad tänker ni göra åt flyttkarusellen?

  • Torsdag 13 mar 2014 2014-03-13
E-post 0

Nyheter Idag berättade igår om EU:s flyttkarusell, där de 766 parlamentsledamöterna varje månad tvingas pendla mellan Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Det kostar runt två miljarder kronor om året och skapar koldioxidutsläpp kring 19.000 ton per år. Helt i onödan. De svenska EU-politikerna fördömde flyttningssystemet i Nyheter Idags kartläggning. Men vad tänker de göra åt flyttkarusellen om de blir invalda i EU-parlamentet? Här är svaren:

Mikael Gustafsson, Vänsterpartiet:

– Det är svårt att som ledamot ändra i Lissabonfördraget, men jag kommer fortsätta kräva, rösta och lägga förslag om att det är parlamentet självt som ska bestämma över arbetsformer och lokalisering.

Marita Ulvskog, Socialdemokraterna: 

– Vi deltar i en tvärpolitisk kampanj som kallas Singel-Seat. Vi har tagit tuffa debatter och ska fortsätta med det. Problemet är att det är regeringarna som bestämmer. Inte vi i parlamentet. Nu ska vi sätta press på bl a den svenska regeringen. Så här kan vi inte ha det.

Marit Paulsen, Folkpartiet:

– Det är tyvärr inte så mycket jag kan göra. Det krävs en fördragsändring samt att alla medlemsländer är överens.

Kent Johansson, Centerpartiet:

– Efter mycket arbete har vi fått en kraftig majoritet i Europaparlamentet för att avskaffa flytten. Nu gäller det att vi sätter ordentlig press på de nationella regeringarna – det är hos dom bollen ligger. Vi parlamentariker får jobba vidare med att ta upp frågan så ofta vi kan och bilda opinion. Jag kommer inte att ge mig.

Lars Adaktusson, Kristdemokraterna:

– Jag kommer att lyfta frågan i den allmänna debatten men också arbeta för den internt. För att få till stånd en ändring krävs en ändring av fördraget och därmed ett enhälligt beslut av medlemsstaterna.

Kristina Winberg, Sverigedemokraterna:

– I Europaparlamentet kommer jag att arbeta för att flyttandet upphör.

Soraya Post, Feministiskt Initiativ:

– Det här kanske inte är min priofråga att driva men ett förslag till förändring skulle jag stödja.

Jörgen Appelgren, Junilistan:

– Jag ser två möjliga vägar. Den första är opinionsbildning inom parlamentet för att hålla liv i frågan. Men för att ändra på ordningen måste fördraget ändras. Junilistan vill skapa opinion för ett nytt EU-avtal som i grunden begränsar Bryssels beslutsbefogenheter kontra de nationella parlamenten. I ett nytt sådant avtal kan även Bryssel/Strasbourg-frågan regleras så att flyttkarusellen upphör.

Christian Engström, Piratpartiet:

– Jag är med i en informell grupp av EU-parlamentariker som arbetar för att få stopp på eländet. Det kommer jag att fortsätta med nästa mandatperiod. Piratpartiet vill ha en folkomröstning om ett helt nytt grundfördrag för att göra EU demokratiskt och transparant. Då skulle man också kunna passa på att sätta stopp för flyttcirkusen.

Miljöpartiet har inte besvarat Nyheter Idags frågor trots flera påminnelser och ingår därför inte i kartläggningen.

Per Heister, som är den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmarks presskontakt, ger följande kommentar för moderaternas räkning:

”Detta är en oseriös enkät, som om detta skulle vara huvudproblemet med EU. Dessutom är det ingen svensk kandidat som skiljer ut sig i denna fråga; alla är emot flyttandet men bara fördragsändring där Frankrike har veto kan ändra. Parlamentet har ingen möjlighet att bestämma detta. Förutom att uttala sig men det är redan gjort. Många gånger. Frågan har inget med förestående val att göra”.

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag