Experten totalsågar Mp-förslag om bränsleförbud: ”Orealistiskt”

Svenskt Näringslivs expert Maria Suner Fleming totalsågar Karin Svensson Smith. Foto: svensktnarinsliv.se / Bakgrund: Faksimil di.se
  • Måndag 8 jun 2015 2015-06-08
E-post 125

SVERIGE Efter att Miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith argumenterat för att helt förbjuda fossilbränslen i en debattartikel hos Dagens Industri har reaktionerna varit många. Nu möter hon hård kritik från Svenskt Näringsliv. – Det är inte realistiskt, säger experten Maria Sunér Fleming till Nyheter Idag.

Under måndagsmorgonen publicerar tidningen Dagens Industri en debattartikel från Miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith. Hon argumenterar för ett totalt förbud av fossilbränslen som bensin och diesel och presenterar förslag på hur det ska gå till. Att enbart höja skatterna räcker inte, menar Svensson Smith. Istället föreslår hon kvotplikt som ett sätt att tvinga marknaden att använda alternativa drivmedel.

Förslagen i debattartikeln har väckt diskussioner i sociala medier och många menar att det är en extrem linje att genomföra ett totalförbud. Nyheter Idag har talat med Maria Sunér Fleming, expert på energi och klimatpolitik hos Svenskt Näringsliv, som också är kritisk till att fasa ut fossilbränslen till år 2030.

Är förslagen i debattartikeln realistiska?

– Nej, det tycker jag inte att det är. Det främsta skälet är att det inte går att genomföra på en 15-års period.

Frågan är inte ny på något sätt. Det finns en utredning som har tittat närmare på vilka möjligheter det finns att ersätta fossila bränslen och det är den utredningen som Sunér Fleming hänvisar till i telefonen.

– Den statliga utredningen om fossilfri fordonsflotta kom fram till att man möjligtvis skulle kunna nå 80 procent fossilfri fordonstrafik år 2030, men då hoppade också huvudsekreteraren av i protest eftersom han hävdade att man inte kunde nå längre än 50 procent.

Svensk ekonomi är beroende av kostnadseffektiva transporter

En annan aspekt som Sunér Fleming poängterar är att det skulle slå hårt mot landsbygd och transportnäringen. Sverige är ett exportberoende land med långa avstånd, såväl inom landet, men även till den internationella marknaden. Det ställer höga krav på kostnadseffektiva transporter och ett förbud på exempelvis diesel skulle med stor sannolikhet göra det avsevärt dyrare med lastbilstransporter.

– Att Sverige ensidigt skulle förbjuda fossila bränslen skulle givetvis få stora konsekvenser.

Det går att köra tunga lastbilar på andra drivmedel än diesel. Exempelvis har fordonstillverkare presenterat förslag som går att köra på biobaserad metanol eller biogas, förklarar Sunér Fleming. Men om man exempelvis skulle ställa om tunga transporter till biogas kräver det att man byter ut hela fordonsflottan och bygger ut tankstationer, något som kräver mycket stora investeringar både för nya lastbilar samt för infrastruktur.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag