Färdigbehandlad illegal migrant fick fortsatt vård för 5,5 miljoner kronor

Danderyds sjukhus. Bild: Holger.Ellgaard/CC BY-SA 3.0
  • Onsdag 13 sep 2023 2023-09-13
E-post

En person som har fått avslag på asylansökan och saknar uppehållstillstånd i Sverige fick under nästan ett års tid en vårdplats till en kostnad på 3,5 miljoner kronor, trots att denne bedömdes som medicinskt färdigbehandlad. Nu fortsätter miljonrullningen, då Region Stockholm upphandlat en vård- och omsorgsplats för över 2 miljoner kronor för personen.

– Samtidigt som vi har ringlande vårdköer tillåts en frisk illegal migrant uppta vårdplats före verkligt behövande, säger Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm.

Region Stockholm har fattat beslut om att teckna avtal med Attendo Sverige AB om ett vård- och omsorgsboende till en medicinskt färdigbehandlad person, som nekats asyl och befinner sig i Sverige utan tillstånd, enligt ett beslut som Nyheter Idag har tagit del av. Personen är för närvarande hemlös, och Migrationsverkets beslut om utvisning har inte kunnat verkställas.

Den sammanlagda kostnaden för boende och läkarinsatser till personen uppgår till omkring 2 036 000 kronor för de två års omsorgsboende som regionen upphandlat.

Personen bedömdes medicinskt färdigbehandlad redan den 16 september förra året, men fortsatte efter det att vårdas på den medicinska kliniken på Danderyds sjukhus fram till den 16 juni i år, då personen flyttades den geriatriska kliniken, som ägnar sig åt vård av äldre.

Siffror från Region Stockholm gällande kostnad för vårdplatser på Danderyds sjukhus medicinska respektive geriatriska avdelning visar att personens vård på Danderyds sjukhus under 300 dagar har kostat skattebetalarna 3 513 000 kronor.

Region Stockholm motiverar beslutet att upphandla omsorgsplats av Attendo åt personen med att man vill få ned kostnaden för den fortsatta omsorgen.

”Eftersom patienten är färdigbehandlad är det inte försvarbart att patienten fortsätter att vistas på Danderyds sjukhus. För att patienten ska få vård på rätt vårdnivå och med rätt inriktning, för att få ner kostnaderna för vården bör hälso- och sjukvårdsförvaltningen teckna avtal om en plats på vård- och omsorgsboende” står bland annat att läsa i beslutet.

– Samtidigt som vi har ringlande vårdköer tillåts en frisk illegal migrant uppta vårdplats före verkligt behövande. Vi kräver en kartläggning för att detta inte ska kunna ske igen, säger Britt-Mari Canhasi (SD), sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm, i ett uttalande.

Sverigedemokraterna i Region Stockholm har skickat in en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden där de begär svar på hur ofta specialbeslut av den här typen fattas för illegala migranter, och om det finns fler utgifter än själva boendet som regionen förbundit sig att betala. 

 – I ekonomiskt tuffa tider och miljardunderskott för Region Stockholm blir det direkt hånfullt att lägga 5,5 miljoner skattekronor på indirekt hotellvistelse för en frisk illegal migrant, säger Britt-Mari Canhasi.

Beslutet att upphandla vård- och omsorgsplats har undertecknats av bland annat Anders Ahlson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Stockholm.

I en artikel i Läkartidningen, publicerad den 23 augusti, framgår att Anders Ahlsson även tjänstgör som volontär på Läkare i Världens mottagning på Serafen i Stockholm, en mottagning som riktar sig till grupper som av olika skäl drar sig för att söka sig till den vanliga sjukvården, som asylsökande, EU-migranter – och illegala migranter.

– Det är ett genuint roligt läkararbete, att försöka lösa problem med något begränsade resurser. Det är påfallande stor tillfredsställelse i patientmötena, säger Ahlson till Läkartidningen.

I intervjun med Läkartidningen tar Ahlson även upp problematiken med läkarremitteringar för den patientgrupp som vänder sig till mottagningen.

– Det jag tänker är att så gott som möjligt hjälpa med information om hur det fungerar, vad det är för lagrum som gäller. Så det jobbar vi på, säger han till tidningen.

Nyheter Idag har via mejl varit i kontakt med Anders Ahlson med frågor angående beslutet om att upphandla omsorgsplats till en illegal migrant. I ett kort svar meddelar Ahlson att han ”vbf till ansvariga handläggare för svar på frågor”. Något svar från ansvariga handläggare har ännu inte inkommit.

Nyheter Idag har även varit i kontakt med Region Stockholms presstjänst med frågor om beslutet. På onsdag eftermiddag återkom Marina Skarbøvik som är enhetschef för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster i Region Stockholm, med svar på frågorna via presstjänsten.

Om kommunen där personen tidigare vistats inte betalar för patientens vård, vem är det då som betalar?

”I dagsläget finns det ingen tydlighet kring ansvarsfrågan i befintliga lagstiftningar.”

Patienten uppges i dokumentet vara medicinskt färdigbehandlad. På vilken grund beslutas om fortsatt omsorg för en person utan uppehållstillstånd, när akut behov inte föreligger?

”I beslutet framgår att för att patienten ska få vård på rätt vårdnivå och med rätt inriktning och för att få ner kostnaderna för vården bör hälso- och sjukvårdsförvaltningen teckna avtal om en plats på vård- och omsorgsboende där patienten befann sig under tiden patienten var asylsökande.”

Läs även: Statens medicinsk-etiska råd: Illegal migranter har rätt till transplantationer

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag