Flyktingkrisen förvärras nästa år – SD vill att nyanlända ska lämna Sverige

Migrationsverket tar emot flyktingar på Stockholms centralstation. Foto: Privat
  • Måndag 21 nov 2016 2016-11-21
E-post 2125

SVERIGE Det är bättre att nyanlända invandrare lämnar Sverige än att de ska anvisas till kommuner, menar Sverigedemokraterna. Bara 50 av totalt 290 kommuner i Sverige lyckas ta emot anvisade flyktingar. Det beror bland annat på stor bostadsbrist på flera håll i Sverige. Och nästa år kommer det bli ännu värre, då fylls kvoten på med ytterligare 40 procent. 

Effekterna av den stora invandringen de senaste åren börjar synas tydligt i Sveriges kommuner. Endast 50 av landets 290 kommuner har hittills klarat av att uppfylla de kvoter av anvisade flyktingar som lagen förespråkar, rapporterar Aftonbladet. Värst är situationen runt Stockholm och i Skåne där bostadsbristen i praktiken gör det fysiskt omöjligt att ta fler.

Och nästa år kommer situationen att bli ännu värre. Då ökar de anvisade kvoterna till kommunerna med 40 procent, från 21 072 nyanlända till 30 600. Även om lagen är tvingande finns i nuläget inga sanktioner för de kommuner som inte uppfyller den statliga kvoten.

SD tycker de nya invandrarna ska lämna Sverige

Politiskt finns inte mycket för kommunerna att göra än att med alla medel hitta nya bostäder. Det är ett politiskt beslut som fattats på regeringsnivå att samtliga kommuner ska hjälpas åt och bidra med att ta emot nyanlända – oavsett vad kommuninvånarna tycker.

Detta har också kritiserats länge från Sverigedemokraterna och Nyheter Idag har talat med presschefen Henrik Vinge som menar att invandrarna istället borde lämna Sverige.

– Bostadsbristen är redan enorm och välfärden klarar inte fler invandrare. Migrationsverket borde få i uppgift att tillse att personerna reser tillbaka till närområdet istället för att placeras ut i svenska kommuner.

Men handlar det inte om människor som flyr krig?

– Det är möjligt att vissa av dem befunnit sig i osäkra länder tidigare men de har passerat ett antal säkra länder på vägen till Sverige. Skälet till att de vill just hit är våra generösa bidragssystem. Det är inte rimligt att vi tillåter den typen av invandring, svarar Vinge.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag