Försvarsmaktens listiga plan mot ryssen: Genusrådgivare i varje militär enhet

Foto: Wikimedia Commons
  • Onsdag 11 feb 2015 2015-02-11
E-post 1593

STOCKHOLM Nu skärper Försvarsmakten upp verksamheten och satsar brett genom hela organisationen. – Genderfrågor ska finnas med redan i planeringsskedet, till exempel vid planering av utbildningar och operationer, säger kapten Anna Björsson.

Rapporterna om det förändrade säkerhetsläget runt Östersjön och östra Europa duggar tätt i medier. Framför allt pekas Ryssland ut som ett militärt hot, inte minst med bakgrund i den väpnade konflikten i Ukraina. Detta sätter press på svensk försvarsförmåga och när Nyheter Idag undersöker Försvarsmaktens sajt är det tydligt att det råder febril aktivitet.

Satsar stort på genusvetenskap

För bara några veckor sedan släppte Försvarsmakten nyheten: ”Genderperspektivet – en del av försvarsförmågan”. I den nyheten berättade Försvarmakten upprepade gånger hur viktigt genderperspektivet, eller ”genusperspektiv”, är för myndighetens uppgift att lösa sina militära uppgifter. Idag kom ytterligare en nyhet om att genusarbetet fortsätter med en offensiv satsning – målet är att ha en genusrådgivare på varje militär enhet inom Försvarsmakten.

– Genderfrågor ska finnas med redan i planeringsskedet, till exempel vid planering av utbildningar och operationer. Här måste man ta hänsyn till att alla, män och kvinnor, pojkar och flickor, har olika behov och att det inte finns någon färdig mall för hur arbetet ska bedrivas, säger kapten Anna Björsson, insatschefens stöd i genderfrågor.

Att satsningen är betydande framgår av resurserna som tillsätts för genusperspektiv. Under två dagar har Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM) på uppdrag av Högkvarteret, genomfört en nationell kurs för Gender Focal Points (GFP), det vill säga genderrådgivare, står att läsa på Försvarsmaktens hemsida.

– Kursen består till stor del av workshops och seminarier. Målet är att det ska finnas en GFP på varje förband som avsätter 10-20% av sin arbetstid till detta, senast 2016, säger kurschefen Major Ola Nilsson.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag