Göteborgs universitet startar ”Feministisk häxskola”

Bild: Göteborgs universitets hemsida
  • Onsdag 23 mar 2016 2016-03-23
E-post

GÖTEBORG Den anrika konstakademin Valand i Göteborg lanserar en fristående skrivarkurs med titeln ”Feministisk häxskola”. Nyheten publicerades på Göteborgs Universitets hemsida, där kursen beskrivs som en skrivarkurs som ”utgår från den unga kvinnan och barnets röst”. Antagningen kommer att ske via arbetsprov.

Konstakademin Valand i Göteborg meddelar genom Göteborgs Universitets hemsida att de i augusti 2016 kommer starta en fristående skrivarkurs med titel ”Feministisk häxskola”.

Enligt universitets hemsida startade kursen i Köpenhamn våren 2015 av lärarna Johanne Lykke Holm och Olga Ravn. Lärarna beskrivs som verksamma författare och översättare. I skrivarkursen, som ger 15 högskolepoäng, ska kursdeltagare enligt kursens beskrivning titta på ”tonårsflickans autonomi (eller brist på densamma) och häxfiguren som möjlig feministisk position”.

Den feministiska häxfiguren beskrivs i kursbeskrivningen som ”exkluderad från maktens rum och som kritiker till den rådande ordningen”.

Kursen omfattar totalt 16 dagar och drivs i två parallella spår, enligt kursbeskrivningen. I det ena spåret ska deltagarna skriva och läsa sina egna texter. Dessa texter behöver inte ha med häxor att göra. I det andra spåret ska deltagarna ”undersöka häxan som motståndsfigur”. Kursen kommer även att innehålla något som beskrivs som ”ett par små, ofarliga ritualer”. Kursen är öppen att söka för alla intresserade och antagning sker genom arbetsprov.

Konsthögskolan Valand grundades redan 1865  och är sedan 2012 en del av Akademin Valand, en konstnärlig institution vid Göteborgs universitet där även tidigare Filmhögskolan, Högskolan för fotografi samt universitets avdelning för litterär gestaltning ingår. Redan från start hade skolan ungefär 170 elever per år, med en jämn könsfördelning. 

Nyheter Idag har under dagen försökt nå Valands pressansvarige utan framgång.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag