Handikapp ger asyl till hel familj

Genrebild. Foto: Flickr
  • Tisdag 12 jan 2021 2021-01-12
E-post 1266

STOCKHOLM Undermålig sjukvård i hemlandet kan vara ett asylskäl. Det visar ett fall med en mongolisk familj, som Samnytt var först att rapportera om.

Bakgrunden till domen, som Nyheter Idag har tagit del av, är att föräldrarna i oktober 2016 beviljades uppehålls- och arbetstillstånd för två år, och de två barnen beviljades uppehållstillstånd som familjemedlemmar.

Paret hade fått arbetstillstånd som personliga assistenter på ett assistansföretag, men när familjen ansökte om förlängning fick de avslag. Migrationsverket misstänkte nämligen att de arbetade som assistenter åt sitt eget barn, som har en allvarlig CP-skada.

Myndigheten skriver i sitt beslut:

”Migrationsverkets bedömning är att det finns skäl att tro att den anställning som [mannen] och [kvinnan] erbjudits har skapats i syfte att erbjuda dem en anställning som är avhängt deras barns rätt till assistansersättning i Sverige. Migrationsverket anser att detta förfarande är ett försök att kringgå regleringen i utlänningslagen genom att skapa en anställning som inte hade funnits vakant på arbetsmarknaden om [barnet] inte beviljats uppehållstillstånd som [kvinnans] familjemedlem.”

Familjen valde då att i stället söka asyl med anledning av det ena barnets svåra funktionsnedsättning. Familjen menade att barnet skulle utsättas för diskriminering i hemlandet och att vården där inte skulle motsvara hans behov. Även här gick familjen bet och Migrationsverket beslutade om avslag och utvisning.

Ärendet överklagades till migrationsdomstolen i Stockholm som kommer till en annan slutsats i sin dom. Rätten lutar sig mot olika handlingar som gör gällande att barnet inte kan få adekvat vård i Mongoliet. Man har bett Migrationsverket att yttra sig om handlingarnas äkthet och innehåll, men myndigheten har inte låtit höra av sig.

”Domstolen anser att det är visat att det finns väsentliga skäl att tro att [barnet] på grund av avsaknad av lämplig vård i hemlandet skulle möta en verklig risk att utsättas för sådan allvarlig nedgång av hälsotillståndet som resulterar i lidande och även död”, skriver rätten och hänvisar till artikel 3 i Europakonventionen som stipulerar att ingen får utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.

Barnet beviljas därför uppehållstillstånd, men det begränsas till 13 månader då ”det inte är uteslutet att den vård och de mediciner han behöver i framtiden kan bli tillgängliga i Mongoliet”. Enligt ”principen om familjens enhet” får även resten av familjen uppehålls- och arbetstillstånd giltiga i 13 månader.

Läs även: Häktad för våldtäkt på 14-åring – greps i Tyskland efter DNA-träff

Läs även: Wolodarskis ilska över golfikonens historiska utmärkelse: ”Skäms inte Annika Sörenstam?”

Bli PLUS-medlem

Gillar du det vi gör?

Till skillnad från många traditionella medier och numera även en rad alternativa medier tar Nyheter Idag inte emot presstöd. Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till all vår journalistik.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag