Heberlein: Jan Jönsson och manligheten

Foto: Pressbild Liberalerna/Nyheter Idag
  • Måndag 23 sep 2019 2019-09-23
E-post 373

Socialborgarrådet i Stockholm Jan Jönsson (L) har hånats i sociala medier och anklagats för att vilja bekämpa kriminalitet bland unga män med att diskutera ”könsnormer”. Men det är en grov förenkling av Jönssons strategi och flera av hans förslag är – faktiskt – en bra början, skriver Ann Heberlein.

Den enskilt största riskfaktorn för att hamna i kriminalitet är manlighet. Det är faktiskt alla kriminologer överens om. Statistiken talar sitt tydliga språk: Den förkrossande majoriteten av alla våldsbrott och sexualbrott begås av män, narkotikahandel och gängkriminalitet domineras av män.

Låt mig genast inflika att det naturligtvis inte innebär att alla män är våldsamma och kriminella. Majoriteten av männen är naturligtvis inte kriminella. När det handlar om orsakerna till överrepresentationen går meningarna isär – handlar det om biologi, det vill säga att män har en våldsammare natur än kvinnor eller beror det på kulturella föreställningar och normer? Svaret är inte ointressant eftersom det andra sannolikt är lättare att påverka än det första.

Den tydliga kopplingen mellan manlighet och kön utgör naturligtvis bakgrunden till socialborgarrådet Jan Jönssons uttalande om vikten av att ”diskutera könsnormer och utmana manliga könsroller”.

För detta har Jönsson hånats och häcklats orimligt mycket. Nej, det räcker inte att ”utmana den normativa manligheten” men det är inte heller oväsentligt att faktiskt göra just detta. I ärlighetens namn bör det också påpekas att detta, att diskutera könsnormer, blott är ett av Jönssons förslag.

Jan Jönsson har utarbetat Stockholms stads strategi för att angripa unga kriminella män och slå sönder gängkriminaliteten. Bland annat så föreslår Jönsson att socialtjänsten i högre utsträckning ska utnyttja möjligheten att begära utredning av brott begångna av barn som inte fyllt 15 år. Sådana utredningar görs i princip inte idag.

Vidare menar han att beslut enligt LVU (Lagen om vård av unga) om tvångsomhändertagande alltid ska inledas utanför hemmet. Den som är tvångsomhändertagen ska alltså flyttas från sin hemmiljö.

Idag är det, bisarrt nog, fullt möjligt att vara omhändertagen enligt LVU och ändå bo kvar hemma, hos vårdnadshavare som uppenbarligen inte klarar av sitt föräldraskap och i en miljö som präglas av kriminalitet.

Det är inte dåliga förslag, men är de tillräckliga? Efter att ha sett Uppdrag Gransknings reportage om Jacob som började begå brott redan som barn och Hassan som vid 19 års ålder har varit misstänkt för 221 brott  samt läst Sydsvenskans artikelserie ”Från väskryckare till misstänkta mördare” om tjugo kriminella mäns brottskarriär är det lätt att konstatera att samhället står handfallet inför barn som begår brott.

Både UG:s och Sydsvenskans reportage visar att de – många – insatser som gjorts för att få dessa pojkar, sedermera män, på rätt köl har varit verkningslösa. De insatser socialtjänsten sätter in när unga pojkar begår brott fungerar helt enkelt inte. Mjuka metoder, i form av samtal, faller platt till marken.

Det behövs andra strategier – och de strategier Jönsson föreslår är faktiskt en bra början.

Det borde vara självklart att den som är omhändertagen enligt LVU inte stannar kvar i sin hemmiljö och jag menar att alla grova brott, oavsett gärningsmannens ålder ska utredas.

Det ger helt fel signaler till både den som begått ett brott och till alla runtomkring när inga åtgärder vidtas. I förlängningen tror jag att det är nödvändigt att sänka straffbarhetsåldern.

Det är tydligt att socialtjänsten inte klarar av att hantera dessa unga, kriminella män. De bör hanteras av kriminalvården.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller att annonsera, mejla Pelle Zackrisson eller Chang Frick

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag