Högre skatt och sämre service men höjda politikerlöner

Foto: Flickr.
  • Torsdag 26 okt 2017 2017-10-26
E-post 339

HÖÖR Samtidigt som politikerna höjer skatten för medborgarna och driver igenom sparpaket i den kommunala servicen så har deras löner, arvoden och ersättningar skjutit i höjden.

Invånarna i den skånska kommunen Höör har fått erfara en skattehöjning samtidigt som politikerna drivit igenom sparpaket inom den kommunala servicen. Trots att politikerna hävdar att kommunen måste spara pengar så har de under samma period fått höjda ersättningar och kostat skattebetalarna allt mer. Det visar en granskning som Skånska Dagbladet genomfört.

Höör styrs av en koalition bestående av sex partier. Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. ”Liberalerna” och Sverigedemokraterna är kommunens opposition. Koalitionen mellan den borgerliga treklövern och det rödgröna partnerskapet har hyllats av politiker runt om i landet och setts som ett föredöme. Samarbetet har kommit att kallas ”Höörmodellen”.

Storkoalitionen vid namn Höörmodellen inbegriper bland annat ett extra kommunalråd, ett så kallat ”medkommunalråd”, vilket medfört en extra kostnad på en kvarts miljon.

Partierna har kommit väl överens trots sina uttalade ideologiska tillhörigheter. Politikerna har inte bara enats om att skära ned i den offentliga servicen, de har också enats om att höja sina egna löner, arvoden och ersättningar.

Under perioden 2011-2015 ökade politikerarvodena med 40 procent. Mest ökade det 2014-2015, när Höörmodellen implementerades. Då steg arvodena med 1,3 miljoner på ett år.

Även kostnaderna för den politiska verksamheten har skjutit i höjden. Från 2011 till 2015 har kostnaderna gått från 11,7 miljoner till cirka 23 miljoner kronor. Under 2014 till 2015 ökade kostnaderna med hela fem miljoner kronor.

Den budgetkolumn som ökar mest är den som, av styret i kommunen, fått namnet ”övrig politisk verksamhet”.

Kostnaden för ”övrig politisk verksamhet” har gått från att kosta 2 miljoner kronor till att kosta tio miljoner kronor under loppet av fem år. Denna kolumn inrymmer inte politikernas ersättningar, istället handlar det om överförmyndarverksamhet. Dit räknas exempelvis nämndsekreterare men också gode män till ensamkommande flyktingbarn, kostnaden för det sistnämnda har ökat med 700 000 kronor under femårsperioden.

Kommunens kanslichef Gunilla Dencker Skog förklarar för SKD att en bidragande orsak till de ökade kostnaderna är reseersättningar till politikerna som politikerna behöver när de åker på kurser eller möten.

Under 2016 hade Höörs kommun budgerat hela 371 000 kronor för politikernas möten, utfallet kom att landa på nästan det dubbla, 703 000 kronor.

En orsak som gör att möten med politiker kostar pengar är att politikerna inte vill betala sina resor själva, de vill ha ersättning från skattebetalarna. Kanslichefen uppger att man ”har som policy” att försöka förmå politikerna att använda kollektivtrafiken.

– Det går inte alltid att lösa och då blir det att man tar bilen vilket innebär att man får körersättning, säger hon till SKD.

Politikernas möten har även förlängts tidsmässigt och fler deltagare, i form av tjänstemän och politiker, har bjudits in till mötena, något som också bidragit till att kostnaderna skjutit i höjden.

Socialnämndens ordförande Anders Magnhagen kommenterar, till SKD, de ökade kostnaderna med att;

– Demokrati måste få kosta. Men självklart finns det en gräns.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag