Hovrätten sänker straffet — Våldtog i tur och ordning och inte i grupp

  • Fredag 11 mar 2016 2016-03-11
E-post 5681

VÄSTSVERIGE Hovrätten sänker straff för våldtäktsman och ändrar brottsrubriceringen till våldtäkt av normalgraden i ett fall som tingsrätten menade vara gruppvåldtäkt och grov våldtäkt. Därmed får våldtäktsmannen sänkt straff och kvinnan sänkt skadestånd. Skälen till hovrättens dom var att männens våldtäkt av kvinnan begåtts i serie och inte i grupp.

Hovrätten menar förvisso att våldtäktsmännen handlat tillsammans och hjälpt varandra under akten, men att de våldtagit ”i tur och ordning”, vilket föranleder att man anser brottet vara av lägre grad än i tingsrättens dom. Den dömdes medbrottsling har ej blivit slutligt identifierad eller kunnat gripas.

Den dömde träffade kvinnan på en krog tillsammans med en annan man och efter stängning skulle de tre åka med männens bil till en efterfest. De kom dock aldrig till någon efterfest, männen stannade på en rastplats där de våldtog kvinnan. Den dömde menade att kvinnan var med på det, att det var frivilligt och att de båda männen hade sex med henne ”i tur ordning” vilket enligt domen är ostridigt.

Tingsrätten: Agerat tillsammans och i samförstånd 

I tingsrättens dom och domskäl menas att kvinnan var i en särskilt utsatt situation då hon trots påkallad uppmärksamhet under bilfärden inte reagerade på grund av berusning.

De båda har därefter börjat skratta och inlett de sexuella övergreppen tämligen omgående. Genom det händelseförlopp som härigenom är utrett framgår att X (den tilltalade) var medveten om målsägandens tillstånd samt att han agerat tillsammans med Y (den andre mannen) när övergreppen begicks. De har således agerat tillsammans och i samförstånd i syfte att våldta målsäganden

X har vidare varit behjälplig när det gäller Y:s gärning såtillvida att han hjälpt denne föra målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att Y där skulle kunna våldta henne.

Därför rubricerades våldtäkten som grov med ett straffvärde på fyra års fängelse. Då mannen vid samma tillfälle dömdes för bland annat narkotikabrott blev det totala straffet fyra och ett halvt års fängelse och med ett skadestånd till kvinnan på 180 000 kronor, skriver Dagens Juridik.

Hovrätten: Gärningsmännens agerande tillsammans är försvårande men inte så att våldtäkten är grov

Domen överklagades till hovrätten, som resonerar annorlunda.

Den omständighet som i detta fall främst talar för att brottet ska bedömas som grovt är att det var två gärningsmän inblandade. Det var dock när X stannat bilen som de allvarligaste delarna av övergreppen ägde rum. Målsäganden uppfattade det som att X då var ensam med henne och att den andre mannen hade lämnat bilen. Den andre mannen deltog alltså just då inte i övergreppet. Inte heller deltog X när den andre mannen hade samlag med målsäganden

Dock agerade de båda männen – förutom i det inledande skedet – tillsammans när de flyttade målsäganden från framsätet till baksätet i syfte att den andre mannen skulle förgripa sig sexuellt på henne. Gärningsmännens agerande tillsammans är försvårande. Vid en samlad bedömning anser dock hovrätten att gärningsmännen inte har agerat så mycket tillsammans eller hjälpt varandra under själva våldtäkterna på sådant sätt att gärningen är att rubricera som grov.

Hovrättens bedömning föranleder, förutom ändring av brottsrubriceringen från grov våldtäkt till våldtäkt av normalgraden med ett straffvärde på tre års fängelse och en sänkning av den dömdes totala fängelsestraff till tre och ett halvt års fängelse, en sänkning av kvinnans skadestånd från 180 000 kronor till 150 000 kronor.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag