Illegala invandrare får rätt till bidrag i Stockholm – kan täcka hela hyran för en barnfamilj

Åsa Lindhagen (t.h.) ger gärna bort andras pengar. Montage: Nyheter Idag
  • Tisdag 17 okt 2017 2017-10-17
E-post 3292

STOCKHOLM Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus har fått igenom att barnfamiljer som vistas illegalt i landet har rätt till bidrag av kommunen. Invändningar från borgerligt håll om att det undergräver rättssamhället ignorerades. – Barn behöver mat, oavsett papper, menade Alexandra Mattson Åkerström (V).

I stadshuset var det igår dags att diskutera ett förslag från socialnämnden som tog upp flera olika punkter, men det som främst kom att debatteras var förslaget att ge bistånd till ”papperslösa” barnfamiljer. Samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna var kritiska till förslaget.

En av de första sakerna som togs upp av moderaten Cecilia Brinck var ordet ”papperslös”, vilket hon menade var en dålig benämning.

– ”Papperslös” är ett begrepp som är inlånat från franskan och som är direkt missvisande eftersom de här människorna faktiskt inte är papperslösa. De har nämligen allihop ett utvisningsbeslut från Migrationsverket. De är inte papperslösa och ska inte heller kallas för det.

Hon tog också upp problemet att ingen kostnadsberäkning hade gjorts och påminde om att gränspolisen gjort uppskattningen att 50 000 människor väntas undvika utvisningsbeslut de kommande fem åren. Hon påpekade att inga pengar avsatts i budgeten och undrade varifrån pengarna skulle tas. Hon tog också upp Malmö, där illegala immigranter kunnat ta del av försörjningsstöd i tre års tid, och det faktum att Malmö vägrar berätta vad detta kostar.

– Ja, det är svårt att uppskatta de här kostnaderna, och det är för att det här är en grupp vi av naturliga skäl inte fullt ut vet exakt hur de ser ut, hur många de är, var de befinner sig. Det är inget skäl att inte stå upp för de här barnen. Vi vet att Malmö gör på detta sätt, och det är något de klarar med sin ekonomi, svarade socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

– Att du säger att Malmö klarar det, det föranleder två frågor: den första är, hur vet socialborgarrådet det? Den andra är att om det nu är så, kan det möjligtvis ha ett samband med att Malmö förra året fick sammanlagt 4,9 miljarder i utjämningsbidrag, varav det mesta kom från Stockholm? replikerade Cecilia Brinck.

Sedan 2014 har personer i Malmö som vistats illegalt i landet efter beslut om avvisning kunnat få försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. I Malmö får illegala invandrare ett förladdat betalkort vilket gör att bidragstagarna kan anonymiseras, och det är enligt kommunen omöjligt att göra en sökning i systemet för att se hur mycket pengar det handlar om.

I en intervju i DN från förra året förklarar Åsa Lindhagen att försörjningsstödet kan täcka hyran för hela familjen, men att det är en bedömning socialsekreteraren får göra.

– Men ser man det ur barnperspektivet är det tydligt att det kan bli så, vi har möjligheter att gå längre när det gäller barn, sade Lindhagen då.

En dom i högsta förvaltningsdomstolen i juni 2017 slog fast att kommuner inte är skyldiga att ge ekonomiskt bistånd till personer utan uppehållstillstånd, men vissa kommuner har valt att göra det i alla fall.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag