Invandringen fördubblar statens pensionskostnader

Foto: Privat
  • Tisdag 17 okt 2017 2017-10-17
E-post

SVERIGE Statens utgifter för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tillsammans med lägre skatter för pensionärer kommer att fördubblas de kommande åren på grund av invandringen. Det slår Pensionsverket fast i en ny rapport som visar att fram till 2060 kan statens pensionsutgifter öka med cirka 45 miljarder kronor.

På grund av den mängden flyktingar som Sverige tagit emot kan statens utgifter för pensioner komma att drastiskt öka, det uppger Dagens Industri.

I dagsläget är statens utgifter för pensionärerna på cirka 43 miljarder kronor om året. Det innefattar garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tillsammans med kostnaden av en lägre beskattning på låga pensioner.

I en ny rapport från Pensionsmyndigheten visar det sig att för de flyktingar som kom till Sverige till och med 2016 kommer statens utgifter för pensioner öka med 22 miljarder kronor till 2060. För den grupp som kom efter 2016 kommer kostnaderna öka med 24 miljarder kronor.

Myndighetens rapport visar att sammanlagt kommer kostnadsökningarna för de två grupperna innebära att pensionskostnaderna för staten kommer att fördubblas.

Ole Settegren, analyschef, menar att det bör vara ett väntat resultat eftersom asylinvandrares livsinkomster är så mycket lägre. Detta leder till att statens utgifter kommer att ansträngas framöver.

Uträkningarna utgår från att invandrares inkomster och inkomstutveckling följer samma mönster som de tidigare gjort. Ola Settergren menar att det i framtiden kommer att krävas skattehöjningar eller besparingar på andra områden för att staten ska kunna mäkta med.

En liknande rapport som kom förra våren visade att för en invandrare som kom 2015 till Sverige är nettoutgiften 800 000 kronor i dagens penningvärde.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag