Johannes Nilsson: Malena Ernmans utlämnande av sina döttrar är ett övergrepp

Bild: Privat/Elisabeth Frang/Wikimedia Commons
  • Lördag 27 apr 2019 2019-04-27
E-post 1698

KRÖNIKA Malena Ernmans redogörelser för sina döttrars psykiska problem i boken ”Scener ur hjärtat” är ett övergrepp, menar författaren Johannes Nilsson, som anser att man måste dra en etisk gräns vid att lämna ut sina barn: ”De är omyndiga, och jag är dessutom deras vårdnadshavare – den som bär det yttersta ansvaret för deras välbefinnande”.

I en text i Quilette analyserar Paulina Neuding en minderårig flickas klimataktivism utifrån integritetskränkande uppgifter om hennes diagnoser, psykiska hälsa och självskadebeteende, och ser flickans världsberömda skolstrejk som ett exempel på det senare.

Att använda integritetskränkande uppgifter om minderåriga som politiskt slagträ är förstås avskyvärt. Men ännu värre är emellertid att göra det mot sitt eget barn. Neudings känsliga uppgifter om flickan kommer nämligen från Malena Ernmans och Svante Thunbergs bok ”Scener ur hjärtat”.

Författarparet, där Ernman tycks ha haft en framträdande roll, kopplar samman döttrarnas psykiska problem med den globala klimatkrisen. Det låter långsökt men jag har inte läst boken. Kanske finns det jättebra paralleller mellan döttrarnas psykiska problem och växthuseffekten.

Men är de verkligen så välfunna så att det är värt priset att lämna ut så integritetskränkande uppgifter om sina minderåriga döttrar?

Mitt svar är ett kategoriskt ”nej” – och det skriver jag i min yrkesroll som författare.

Jag har skrivit en hel del självutlämnande texter, inte minst min debut ”Recension” där jag bland annat beskrev mitt drogmissbruk ingående. 

Till övriga inblandade i mitt livs händelser försöker jag ta större hänsyn, och när det kommer till mina barn drar jag en definitiv gräns. De är omyndiga, och jag är dessutom deras vårdnadshavare – den som bär det yttersta ansvaret för deras välbefinnande.

Att skriva något om dem som skulle kunna vara kränkande är självklart uteslutet.

Jag kanske är naiv, men jag trodde att den principen var självklar, i all fall för dem som arbetar med litteratur och har tänkt igenom frågan – exempelvis de redaktörer och förläggare som arbetat med ”Scener ur Hjärtat”.

Var det ingen som under arbetets gång frågade paret om de verkligen förstod vad de var i färd med att utsätta sina barn för? 

Men inte heller kritikerna fäste någon större vikt vid utlämnandet av minderåriga barns psykiska problem. Expressens Anna Hallgren känner visserligen att ”det måste nämnas” att Ernman lämnar ut integritetskränkande uppgifter om sina barn, vilket hon inser är problematiskt även om ”döttrarna sägs ha godkänt varje ord”.

Jag försöker tänka mig in i att mitt eget barn haft ett allvarligt problem med självskadebeteende kopplat till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och att jag trots allt såg det som nödvändigt att skriva om.

Hur skulle jag kunna få ett etiskt godtagbart samtycke till att skriva om det här, av en person som är i en så fullständig emotionell, psykologisk, juridisk och fysisk beroendeställning till mig?

Johannes Nilsson är medarbetare på Nyheter Idag och författare. Hans senaste utgivna böcker är ”Blodtörst” och ”Tyckonom” och han driver den litterära podcasten ”Bibliotek” tillsammans med komikern och författaren K. Svensson. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag