Kent sparkades från fackligt uppdrag i Ledarna på grund av ”aktiv” i SD

Tomas Oskarsson (t.v) och Kent Sjölin (t.h). I mitten brevet om att han inte längre får ha förtroendeuppdrag i Ledarna. Foto: Pressbild ledarna.se samt Privat
  • Fredag 8 jan 2016 2016-01-08
E-post

UPPSALA Byggarbetaren Kent Sjölin har varit fackligt engagerad i sin roll som byggchef sedan 2003 men nu är det slut eftersom hans namn fanns med på Sverigedemokraternas lista till kommunen. Trots att han aldrig blev invald på SD-mandat är han nu sparkad från uppdraget som företrädare i region öst i fackförbundet Ledarna.

I Uppsala bor byggarbetaren Kent Sjölin, 47 år gammal. Han var fram till nyligen fackligt engagerad i Ledarna som företrädare, samt suttit i styrelsen för Region Öst, eftersom han arbetar som byggchef. Det är ett fackligt engagemang han haft sedan 2003. Men på ett styrelsemöte den 20 oktober förra året beslutade styrelsen i Ledarna att Kent inte längre får behålla sitt uppdrag.

I ett brev daterat den 11 december förra året motiverar förbundssekreterare Tomas Oskarsson varför Kent inte längre får behålla sitt uppdrag som företrädare.

”På sitt styrelsemöte den 29 oktober 2010 fattade Ledarnas styrelse beslut om en stadgetolkning där styrelsen slog fast att en medlem i Ledarna inte kan ha förtroendeuppdrag i Ledarna och samtidigt vara aktiv i Sverigedemokraterna då organisationernas intressen står i konflikt med varandra”, lyder inledningen på brevet.

Har inget formellt uppdrag i SD – Är endast reserv på listan

Men Kent är kritisk till beslutet, han har nämligen inga förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna. Det ”brott” han begått handlar om att han ställde upp med sitt namn långt ner på listan i valet till kommunfullmäktige och landstinget, men han blev aldrig invald, berättar han.

– Jag har inget formellt uppdrag alls i SD utan jag stod med på vallistan inför valet i kommun och landsting. Jag bad medvetet att stå långt ner på listan, utanför valbar plats, eftersom jag inte var inställd på att engagera mig.

Det är inte helt ovanligt att människor som inte har några större politiska ambitioner ställer upp med sitt namn för att bli ersättare. En vanlig anledning är att det parti man sympatiserar med inte ska behöva riskera tomma stolar ifall någon av de invalda faller ifrån under en mandatperiod. Då brukar man be om en plats långt ner på listan, så som Kent har gjort.

– De har inte ens försökt att kontakta mig om det här, utan det här kom verkligen som ett brev på posten. I och med att man varit med så länge och blir bemött på det här viset blir man ju förbannad, säger Kent.

Samtidigt funderar Kent på varför det här brevet kommer först nu, när det var i valet 2014 som hans namn figurerat med SD. Det enda han kan komma på där hans namn figurerat offentligt under hösten är en Facebooksida han driver. Den sidan heter ”Vi säger NEJ till regeringens erkännande av Palestina som stat”. På sajten finns en bild där Kent skakar hand med Israels ambassadör i Sverige.

Ledarna: ”Gjordes en bedömning att han hade varit tillräckligt aktiv”

Nyheter Idag har talat med till förbundssekreterare Tomas Oskarsson om det brev Kent Sjölin fått. På frågan om det är rimligt att Kent blir utesluten för att hans namn fanns med på en SD-lista, men inte mer än så då han inte har något förtroendeuppdrag, menar Oskarsson att det inte hjälper.

– Han har varit aktiv, står det i brevet.

Det räcker att man hjälpt till på något SD-evenemang och så?

– Jag kan inte svara generellt, men i det där fallet gjordes en bedömning att han hade varit tillräckligt aktiv.

Oskarsson håller med om att det kan uppfattas som ett politiskt ställningstagande mot Sverigedemokraterna. Resonemanget bygger på att om man är aktiv i Sverigedemokraterna kan man antagligen inte dela de värderingar som Ledarna står för. Nyheter Idag bad Oskarsson förtydliga vilka värderingar som åsyftas.

– Våra grundläggande värderingar i de frågor som vi arbetar kring. Jämställdhet, ledarskap, lön, mångfald, hållbarhet…

Ser ni någon skillnad mellan exempelvis Moderaterna och Sverigedemokraterna?

– Definitivt, det gör vi.

Vilken skillnad?

– Tänker du politikmässigt?

Ja, ni har ju en moderat i styrelsen i Ledarna. Det är två partier som framstår som väldigt lika varandra och då blir det extra intressant när en moderat sitter i styrelsen samtidigt som om man knappt är aktiv i SD blir av med förtroendeuppdrag.

– Ehhm, för det första så den personen du hänvisar till i vår styrelse arbetar på kansliet. Hon är inte politiker. Hon är anställd av Moderaterna.

Så principiellt, om någon bara vore anställd i SD så skulle man samtidigt kunna företräda Ledarna då?

– Det vågar inte jag svara på. Den frågan har inte hanterats av styrelsen. Men i det här fallet är hon inte politiker utan hon är anställd.

Moderaten som sitter i Ledarnas styrelse heter Lorri Mortensen Mates, samma styrelse som beslutade att Kent inte längre får ha uppdrag i Ledarna. När Nyheter Idag söker på hennes namn hos valmyndigheten finner vi att hon, precis som Kent, ställt upp i allmänna val till landstinget med en plats långt ner på listan. Det var i valet 2010.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag