Knarket är högerregeringens symbolpolitik

Bild: Privat/Apurv013/CC0
  • Tisdag 7 mar 2023 2023-03-07
E-post

”Likt vänsterblocket som ofta kritiserats för att bedriva symbolpolitik inom exempelvis klimatet har alltså högern nu börjat göra detsamma med narkotikan. Det verkar vara svårt att hålla sig borta från symbolpolitik” skriver Rickard Lindroth, doktor i organisk kemi och narkotikadebattör, om regeringens förslag om straffskärpning för narkotikabrott.

Straffskärpningar för narkotikabrott är symbolpolitik. Om vi med symbolpolitik menar leka tuff och handlingskraftig men utan att målsättningen går att uppnå.

I regeringens proposition 2022/23:53 motiveras en strängare syn på narkotikaförsäljning med att den bidrar till stora inkomster för kriminella nätverk och leder till att unga människor involveras. För narkotikaförsäljning är minimistraffet i nuläget 14 dagar fängelse eller böter, men leder typiskt till 1-2 månader fängelse.

Med de nya lagförslagen, som föreslås träda i kraft 1 juli, höjs minimistraffet till fängelse i 6 månader. Därför att försäljning av narkotika aldrig kan ses som ett ringa brott står att läsa i propositionen.

Men det är säkert av välvilja för samhällets bästa man nu vill skärpa straffen ännu en gång. En soppa av välvilja och inkompetens med moralism som fond. Man undrar ju om regeringen någon gång ställde sig frågan om lagförslagen faktiskt kan ge de effekter man önskar.

Hur stor andel av knarkförsäljarna grips och lagförs? Det får vi nog aldrig riktigt veta. Men en trolig gissning är att det endast rör sig om en mycket liten andel. För knark säljs som aldrig förr. Av bara den anledningen finns skäl att vara skeptisk till lagförslagens effektivitet. Men vilka är då dessa knarksäljare då?

Jo, inte sällan är det icke-straffmyndiga barn. Skulle lagförslaget mot förmodan lagföra en större andel knarksäljare svarar troligtvis gängen med att rekrytera ännu fler barn. För det finns stora pengar att tjäna, för båda parter. Och för de straffmyndiga barnen som ändå åker fast försvåras möjligheten till ett nytt normalt liv. Kanske sadlar man om till yrkesmördare. Knark kommer hur som helst att fortsätta säljas i väsentligen samma omfattning.

Vidare föreligger risken att lagförslagen slår mot personer som säljer mindre mängder till vänner som alltså inte har något med kriminella nätverk att göra. En problematik som regeringen underrättades om från flera remissinstanser, men som man ändå bortsåg ifrån då försäljning enligt regeringen aldrig kan anses vara ett ringa brott. Enligt Brå anmäls cirka 100 000 narkotikabrott varje år, endast 9 procent står för överlåtelse, resten för bruk eller innehav. Hur hade det sett ut om man i stället koncentrerade resurserna mot de stora bossarna i toppen av nätverken?

Och så passar vi på att kriminalisera beställning också. Det kan vara ett meddelande via WhatsApp eller ett SMS. Men också via dark web som i dagsläget utgör endast en obetydligt liten del. Vilket straff detta ska medföra är oklart.

Problemet med lagförslaget, om målet är att lagföra fler brukare, är att man kan helt enkelt bara neka till brott, ”det var inte jag som gjorde beställningen”. Bevisbördan ligger då hos rättsväsendet. Varje sådant försök att finna bevis för dessa småbrott är slöseri av både skattepengar och rättsväsendets tid. Nåväl, knark kommer att fortsätta beställas.

Man vill också avveckla postanställdas tystnadsplikt så de kan anmäla misstanke om knarkförsändelser. Vem tror att en postanställd kan upptäcka tusentals LSD-lappar i ett kuvert? Eller piller omgett av bubbelplast? Eller vakuumförpackat cannabis som inte luktar? Det allra mesta kommer att slinka obemärkt förbi. Om inte, så kommer man att utveckla en än bättre förpackningsteknik.

Lagförslagen har uttryckligen som mål att minska gängens knarkinkomster. För att krossa gängen. Förslagen bedöms dock ha föga effekt, om ens någon. Kanske till och med motsatt. Likt vänsterblocket som ofta kritiserats för att bedriva symbolpolitik inom exempelvis klimatet har alltså högern nu börjat göra detsamma med narkotikan. Det verkar vara svårt att hålla sig borta från symbolpolitik.

Är man genuint intresserad av att besegra gängen genom att strypa deras inkomster finns ju en annan radikal lösning: legalisering.

Vad sägs om ett paradigmskifte på riktigt?

Om debattören

Rickard Lindroth är doktor i organisk kemi, narkotikadebattör och skribent på substack.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag