Konsumentombudsmannen stämmer IOGT-NTO på miljonbelopp

Konsumentombudsmannen hotar pengafesten hos nykteristerna.
  • Tisdag 5 Dec 2017 2017-12-05
E-post 182

SVERIGE Konsumentombudsmannen, KO, har idag lagt fram en stämning mot nykterhetsorganisationen IOGT-NTO för överträdelser vid marknadsföring av spel. Deras lotteri Miljonlotteriet marknadsförs genom aggressiv telefonförsäljning vilket har resulterat i mängder av anmälningar till Konsumentverket genom åren. Nu yrkar KO på ett vite om tio miljoner kronor.

Miljonlotteriet har funnits sedan 1964 och är nykterhetsrörelsens kassako som finansierar verksamheten. Nettointäkten 2015 var över 130 miljoner kronor som delas mellan IOGT-NTO, Ungdomens nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Lotterna säljs som prenumerationer, där kunden förbinder sig att betala för att få lotter hemskickade. Priserna består till skillnad från de flesta lotterier inte av pengar, utan av varor.

Det är inte första gången IOGT-NTO och Miljonlotteriet är i blåsväder. Konsumentverket har tagit emot rekordmånga anmälningar mot Miljonlotteriet många år i följd. 2011 och 2014 granskades Miljonlotteriet av Konsumentverket som båda gångerna riktade skarp kritik mot Miljonlotteriet och IOGT-NTO. Nyheter Idag talade 2014 med Miljonlotteriets pressansvariga Åsa Fredriksson.

– Vi har jobbat hårt med ”att lyfta på varje sten” för att komma till botten med det som orsakat fel och brister. Resultatet blev ett stort åtgärdsprogram som nu varit igång ett antal månader och som även presenterats för Lotteriinspektionen, skrev hon då i ett mejl till Nyheter Idag.

Men inte mycket tycks ha förändrats. I dagens stämning från KO påpekas att Miljonlotteriet bryter mot Marknadsföringslagen på flera punkter. Kunder har fakturerats utan giltiga avtal, försäljare inleder samtalen med att påstå att det inte är en försäljare som ringer, det har varit oklart att det rört sig om en prenumerationstjänst istället för ett engångsköp och så vidare.

– Eftersom det rör sig om mycket allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid och dessutom rör marknadsföring av spel, där lagen ställer krav på måttfullhet, så yrkar vi på att maximal marknadsstörningsavgift ska utgå. Mot bakgrund av föreningens årsomsättning innebär det tio miljoner kronor, säger Carolina Andersson, processråd vid KO, i ett pressmeddelande.

IOGT-NTO:s pressekreterare Laura Luna berättar för Nyheter Idag på eftermiddagen att de håller på att gå igenom KO:s stämning. Hon får frågan om vad som har hänt sedan kritiken från Konsumentverket 2011 och 2014.

– Vi har sagt upp telemarketingföretag, vi har avskedat medarbetare som inte föjt talarmanus, vi har uppdaterat talarmanus. Det har vi gjort kontinuerligt sedan 2011, säger hon.

Talarmanusen, eller säljmanusen som det också kallas är den text som försäljarna ska hålla sig till vid försäljningssamtalen. KO menar i stämningen att säljmanusen innehåller överträdelser mot Marknadsföringslagen, och Laura Luna medger att IOGT-NTO har ansvar för manusen, men att de nu klandras för beror på de enskilda säljarna.

– De samtalsmanus som görs är de som vi skriver. Om en enskild säljare frångår det, då är det allvarligt för telemarketingbolaget, för det är inte det vi avtalat.

Carolina Andersson på Konsumentverket ger inte mycket för den förklaringen. Hon framhåller att det alltid är den som är avsändare av marknadsföringen som är ansvarig för den, och att IOGT-NTO har använt ett flertal callcenter, och att det är samma typ av överträdelser hos alla. Det rör sig inte om enskilda säljare, utan många olika säljare som har gjort samma överträdelser.

– Då går ju frågan tillbaka till vilket ansvar IOGT-NTO har, och de har ju fullt ut ett ansvar för att säkerställa utbildningen av säljarna och framför allt säljmanusen. Och säljmanusen i det här fallet har IOGT-NTO utformat. Säljmanusen har så stora brister att de i sig är grund för marknadsstörningsavgift, så därför var det i det här fallet ganska lätt att hålla IOGT-NTO som ansvariga. Vi har inte kunnat peka ut ett enskilt callcenter som varit sämre än de andra till exempel, säger Carolina Andersson.

I stämningen från KO yrkas på ett interimistiskt beslut i väntan på dom i Patent- och marknadsdomstolen. Detta innebär att Miljonlotteriet åläggs att upphöra med marknadsföringsövertrampen tills målet är avgjort i rätten. Enligt Carolina Andersson kan ett sådant beslut komma redan runt jul, medan det väntas ta något år innan dom faller. Om det blir ett interimistiskt beslut kommer det att bli än mer kostsamt för Miljonlotteriets om det inte blir ändring kvickt.

– Vi kontrollerar det genom anmälningar och genom konsumentverkets tillsynsarbete, och får vi in bevisning på att de inte följer det, kan vi ansöka om vitesutdömande, och vitet i det här fallet brukar ligga på en miljon per överträdelse, så det är ganska kännbara viten som man brukar döma ut då, som det ofta är i de här interimistiska besluten, så de har verkligen press på sig att sköta sig, förklarar Carolina Andersson avslutningsvis.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag