LAS – Lagen om anställningsskydd

  • Lördag 29 okt 2022 2022-10-29
E-post

De flesta av arbetstagarna idag känner egentligen inte till vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot sin arbetsgivare. Normalt har arbetsgivaren kontroll på detta men trots att det är dess skyldighet så finns det fall där lagen frångåtts i brist på kunskap. Därför kan det vara bra att ta reda på just vad som gäller för din arbetsplats – men även vad facket säger om företaget du jobbar på har avtal med facket. Där det också kan regleras hur många dagar du ska jobba per år för att det ska räknas som heltidsarbete – se pick info för mer information.

Lagens syfte

Lagens syfte är att skydda de anställda från att sägas upp på fel grunder eller på ett felaktigt sätt. Den reglerar även uppsägningstider ifall du säger upp dig – vilket du kan läsa mer om på skvallra.se, men även uppsägningstiden från arbetsgivarens sida. Lagen gäller i princip för alla anställda i Sverige med några få undantag – detta oberoende på vilken könstillhörighet du tillhör, något du kan läsa mer om på webbkraft.se

Vad LAS säger om uppsägning

LAS reglerar hur en arbetsgivare har för rätt att säga upp sina anställda och att det ej får ske om det inte finns ett sakligt skäl. Detta innebär med andra ord att den anställda måste ha brutit mot anställningsavtalet för att sägas upp. Innan en uppsägning måste arbetsgivaren ha vidtagit milda åtgärder såsom tillsägelse, varning och omplacering. En arbetsgivare får även säga upp en anställd ifall det råder arbetsbrist och arbetsgivaren gör förlust på grund av personalkostnader. 

Om situationen förändras och blir bättre för arbetsgivaren och de behöver anställa igen inom nio månader har de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist företräde. För att bli återanställd krävs att du är kvalificerad och att du arbetat på företaget sammanlagt 12 månader under de senaste tre åren.

Sist in, först ut

En arbetsgivare får inte avskeda vem som helst utan grundregeln är att de som blev anställda sist är de som får avskedas först. Dock finns det numera undantag och en arbetsgivare har rätt att välja ut tre anställda som inte går efter turlistan utan de ställs utanför – och dessa bör ha en viktig roll i företagets verksamhet. 

Om du varit visstidsanställd på ett företag i 12 månader på ett företag under de senaste fem åren ska anställningen övergå i tillsvidareanställning – och detta är en ändring sen den tidigare lagen då det krävdes 24 månader under fem år. För inhyrd bemanningspersonal gäller 24 månader under tre år på samma driftsenhet för att istället få tillsvidareanställning.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag