Lathund – nu måste alla hjälpa till i kampen mot coronaviruset

Foto: Public Domain
  • Fredag 13 mar 2020 2020-03-13
E-post

Nej, det är inte bara en influensa. Rapporter från Italien visar att Sverige kan vara ett par veckor från att i praktiken vara helt utslaget med hundratals människor som dör varje dag och tusentals som kräver intensivvård. Vi befinner oss i en situation där vi inte kan lita på att staten löser allt – tvärtom, vi måste alla vara beredda att ta ansvar och hjälpa varandra.

Sverige står inför en nationell kris där vi inom kort kan vänta oss en sjukvård som kollapsar och att människor, främst äldre, dör i stora antal. För att undvika att så sker krävs resolut agerande, inte bara från staten utan även från dig som individ. Det är till och med så att de beslut du tar som individ har minst lika stor påverkan på hur detta kommer sluta som de beslut regeringen tar.

Därför har Nyheter Idag upprättat en enkel lathund på hur du själv kan hjälpa till att hantera epidemin.

Isolera dig och din familj från andra människor

Det är inte svårt att skydda sig själv och andra. Coronaviruset sprids ungefär som andra virus, med skillnaden att corona förefaller vara betydligt mer smittsamt. Den absolut bästa försäkringen att minska smittspridning är att du isolerar dig och håller dig hemma. Avboka alla planer om du inte redan gjort det och förbered dig på att vistas nästan uteslutande i hemmet.

Om du går utanför dörren, undvik att gå nära andra människor. Viruset kan spridas genom kontaminerade ytor som exempelvis handtag och vidare in i kroppen om du petar dig i näsan och ögonen. Undvik människor som hostar och uppmana dem att hålla sig hemma om de inte är i akut behov av vård.

Tvätta händer med tvål och vatten

Det är lite av en myt att man tvunget måste tvätta händerna med alkogel. Det går i praktiken lika bra med vanligt tvål och vatten. Om du har köpt på dig en massa alkogel eller liknande handdesinfektion, lämna detta gärna till ditt närmaste sjukhus om du kan. Det råder redan brist på flera sjukhus. Detta gäller även annan material.

Hjälp äldre människor med mat och annat

Den grupp som löper störst risk att allvarligt insjukna eller rentav dö om de blir smittade är de äldre. Synnerligen gäller det äldre med dåliga luftvägar eller de som redan har andra sjukdomar. Dessa måste hållas inomhus och de kan behöva hjälp.

Ring till dina grannar och anhöriga och kontrollera att de har vad de behöver hemma. Om något fattas, erbjud dig att åka och handla och lämna utanför deras dörr. Det är ingen jätteansträngning för dig personligen, men det kan rädda liv.

Om du kan: låt barnen stanna hemma från skolan

Det råder delade meningar mellan olika experter om man ska låta barnen gå till skolan eller inte. Fler länder i vårt närområde har redan beslutat att stänga ner samtliga skolor i respektive land, men i Sverige har inget sådant beslut ännu tagits. En orsak till detta är oro över att vårdpersonal då måste stanna hemma med sina barn.

Vad Folkhälsomyndigheten säger är inget facit. Joacim Rocklöv, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, menar att vi bör agera mer som våra grannländer Danmark och Norge.

Försiktighetsprincipen säger att det är bättre att låta barnen stanna hemma om sådan möjlighet finns. Det värsta som kan hända är att kommunen hotar med ett vite mot vårdnadshavare som inte följer skolplikten, men det lär omöjligt bli aktuellt mot någon förälder under sådana här omständigheter. Därför är det i praktiken legalt riskfritt att låta barnen vara hemma istället för att gå i skolan, om man har möjlighet till detta.

Belasta inte sjukvården i onödan

Det råder ett mycket stort tryck på svensk sjukvård och det förväntas bli än värre de närmaste dagarna. Om du inte är döende, strunta i att uppsöka vårdcentralen. Dels riskerar du ta sjukvårdsresurser i anspråk som behövs för människor i mycket större behov och dels riskerar du själv att smittas av coronaviruset om du befinner dig i sjukhusens väntrum.

Det finns mycket information att söka på Vårdguidens hemsida om hur du agerar vid lättare sjukdom.

Följ medierapporteringen dagligen

Situationen kan snabbt förändras och viktig information kan skyndsamt behöva kommuniceras till medborgare. Genom att du själv håller dig informerad kan du också hjälpa till genom att sprida information vidare till andra. Var noga med att inte överdriva eller underdriva information, utan håll dig saklig.

Ge dig inte in i diskussioner om att information är mindre trovärdig bara för att det kommer från exempelvis Dagens Nyheter eller från en sajt på högerkanten. Alla seriösa aktörer tar detta på allvar, såväl DN som alternativa medier. Detta är ingen politisk fråga där en debatt avgör hur farligt viruset är.

Även chefredaktör Peter Wolodarski på Dagens Nyheter tar smittan på samma allvar som vi på Nyheter Idag. Detta är inte en höger- eller vänsterfråga på något sätt.

Undvik ryktesspridning i sociala medier

I princip alltid när stora händelser inträffar i ett samhälle finns det individer som vill utnyttja folks rädsla. En del kan sprida felaktiga rykten för sitt höga nöjes skull, så kallad ”trollning”. Andra kan försöka lura dig att köpa saker som du inte behöver eller som rentav är värdelösa. Var kritisk till påståenden som kommer från avsändare du inte känner igen.

Den som vill lura dig kommer spela på dina känslor. Om du läser något på nätet som får dig att bli extra mycket rädd, glad, förbannad eller uppgiven – dubbelkolla att avsändaren är någon du kan lita på.

Använt sunt förnuft

Människor försöker alltid bryta ner information till enkla instruktioner och regler att följa i vardagen. Men det är inte alltid det finns färdiga svar på hur man ska agera i varje given situation. Var inte rädd för att tänka själv och agera utifrån det du själv tycker är vettigast att göra. Vanligt sunt förnuft räcker långt.

Hjälp andra människor – exempelvis via Facebook

Nu startas mängder av grupper på Facebook där människor kan diskutera sin oro över coronaviruset. Sök dig gärna dit om du behöver prata av dig med andra, eller själv har tid över att lyssna på någon som är orolig.

Likadant är sociala medier ett utmärkt sätt att efterlysa hjälp för den som behöver. Var inte blyg att fråga andra om du saknar något hemma eller inte kan ta dig till affären. Människor är beredda att hjälpa till mycket mer än du tror. Och tvärtom, om du själv kan hjälpa andra, tala gärna om för dina grannar och bekanta att du finns tillgänglig!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag