Mats Bergh: A$AP Rocky omhäktad och nu hörs ekot från Assange

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Bilden är ett montage Foto: Jørund Føreland Pedersen/Creative Commons 3.0/Privat
  • Söndag 21 jul 2019 2019-07-21
E-post

Nyheter Idags krönikör Mats Bergh, advokat, fortsätter att skriva om rättsfallet A$AP Rocky. Den här gången tar han även upp intressanta omständigheter i fallet Assange.

Debatten om häktningen av den amerikanska rapartisten A$AP Rocky rasar vidare. 190707 skrev jag en kritisk bakgrund till häktningsbeslutet.  Jag hänvisar till denna som bakgrund till vad som nu anges nedan.

Bland annat har Leif GW Persson därefter också kritiserat häktningsbeslutet. För den som vill lära sig mer om hur häktningsbestämmelserna fungerar hänvisas till den utmärkta sammanställningen av rådmannen Mikael Swahn.

Häktningsbeslutet har på goda grunder väckt stor uppmärksamhet utomlands vilket resulterat i att såväl artister undviker att besöka Sverige som engagemang från USAs president Donald Trump.

Detta är inte konstigt eftersom delar av händelseförloppet för en gång skull kan beskådas av envar på YouTube.

Videon visar att A$AP Rockys grupp sannolikt utsätts för ofredande och misshandel. I detta läge har samtliga i deras grupp enligt svensk lag all rätt att utöva självförsvar (nödvärn) så länge angrepp mot person kvarstår. Sveriges restriktiva praxis avseende självförsvar har dock ingen förankring i den av många amerikanska delstater tillämpade ”Stand your ground”-principen, i praktiken långtgående rätt till självförsvar.

Det har ålegat den åklagare som ansvarade för målet inledningsvis att direkt inleda en förundersökning även mot de två personer som vart fall ofredar A$APs grupp eftersom det finns skäl att anta att brott begåtts, vilket är grunden för åklagarens skyldighet i saken. Enligt uppgift skedde inte detta.

Omhäktningen av A$AP Rocky var väntad och får ses i ljuset av tidigare prövning samt den omständigheten att begäran om åtalsförläggning begränsat till en vecka. Oaktat detta så ökar statens ansvar för varje timme som går. Sveriges rykte som rättsstat och Sverigebilden står definitivt på spel.

Vissa poliser har deltagit i debatten, särskilt i sociala media. Bland domare, advokater och åklagare har det varit förhållandevis tyst och frågan om proportionalitet synes inte ha rönt något större intresse ens hos de rättsliga aktörerna. Undantaget är att riksåklagaren Petra Lundh i ett ovanligt men missriktat uttalande 190716 uppgivit ”Att en misstänkt eller en målsägande är känd är inget skäl att särbehandla personen”.

Detta är i och för sig riktigt men det är inte alls detta som sakfrågan handlar om. Enstaka debattörer har problematiserat frågan men till stora delar har inte debatten eller medias granskning givit medborgarna någon djupare analys för sitt ställningstagande. Detta är olyckligt.

Som jag angivit i min tidigare artikel är det uppenbart att flyktfara föreligger när det gäller utländska medborgare. Lagbestämmelsen skrevs i en annan tid och ursprungligen med tanke på sjömän och liknande yrkesgrupper. I dag är det vanligt att bestämmelsen med rätta tillämpas på till exempel utländska stöldligor.

I A$AP Rockys fall handlar det om den fråga som genomsyrar hela svenska samhället och som landet ofta har problem med, proportionalitet. Den svenska samhällsdebatten präglas av polarisering och ofta hätska angrepp i en svart-vit värld när det egentligen är nyanser och proportioner som borde diskuteras. Nu har vi frågan i blixtbelysning i häktningsbeslutet. Här finns kopplingen till den skandalösa åklagarhandläggningen av misstankarna mot Julian Assange.

Högsta domstolen godtog i NJA 2015 sida 261, Julian Assange, med siffrorna 4-1 fortsatt häktning efter proportionalitetsprövning trots att åklagaren i åratal misskött förundersökningen genom att inte förhöra Assange på Ecuadors ambassad i London för att föra utredningen framåt. Enbart genom att åklagaren plötsligt inför Högsta domstolens prövning meddelade att sådant förhör skulle ske övertygades domstolen, vilket tydligt framgår av beslutsskälen.

Häktningarna av A$AP Rocky och Julian Assange öppnar fönstren till Sveriges oförmåga att se nyanser och tillämpa proportionalitet i myndighetsutövning gentemot enskilda. Tyvärr är det så att det är först när dessa internationellt uppmärksammade fall belyses som också medborgarna får möjlighet att genom olika media diskutera frågan i dess rätta belysning. A$AP Rocky tvingar rättssystemet att rannsaka sig själv men A$AP Rocky borde inte sitta häktad. Fortsättning följer garanterat.

Om Mats Bergh

Advokat och samhällsdebattör

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag