Mats Bergh: Fakta och handling krävs för att få slut på gruppvåldtäkterna

Foto: Privat
  • Måndag 3 sep 2018 2018-09-03
E-post 645

Bara med kunskap kan vi effektivt bekämpa gruppvåldtäkterna som blivit en plåga för Sverige. Därför är det är dags att ta fram fakta om vilka som begår gruppvåldtäkterna. Vilka länder de kommer från, vad det är för personer. Den kunskapen ska sedan användas när beslut kring framtida migration fattas, skriver Mats Bergh.

Opinion

Det här är en opinionstext från Medborgerlig Samling.

Inom loppet av några dagar i våras utsattes en 14-årig flicka för ett våldtäktsförsök av fem personer i Lund och en 60-årig kvinna utsatts för en fullbordad våldtäkt av två personer i Ljusnarsberg. Ytterligare två fall av gruppvåldtäkter eller försök därtill att lägga till den långa raden av liknande övergrepp. Ljusnarsberg är en av Sveriges minsta kommuner. Genom dessa händelser framstår det klart att ingen kvinna eller barn längre går säker för risken för gruppvåldtäkt i landet.

Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen (NTU) från BRÅ är 36 procent av kvinnorna oroliga för eller avstår helt från att gå ut på kvällen. Samtliga uppgifter är snart ett år gamla. Rapporterna om övergrepp har därefter fortsatt men har ännu inte fångats upp av någon statistik.

För detta samhälle som inte kan skydda kvinnor har V, S, MP, C, L, KD och M ett gemensamt ansvar som de partier som suttit vid makten de senaste mandatperioderna. Denna vetskap hjälper dock inte brottsoffren eller dem som kommer bli brottsoffer framöver.

Med den tidigare alliansens och nuvarande regeringens goda minne accepteras att BRÅ inte kartlägger förövares ursprung på brottsnivå. Enligt Expressen och Uppdrag Gransknings sammanställningar samt genom olika polisuppgifter av vilka som begår grova våldtäkter framkommer att sannolikheten är mycket hög att förövarna har icke-europeiska rötter. Av rapporterna framgår också att det är en ytterst liten minoritet som utför brotten.

Är det viktigt att veta vilka personer som begår olika typer av brott? Ja, denna kunskap är viktig för att förbättra polisens brottsuppklarning. Faktauppgifterna måste också politiker ta hänsyn till när de bedömer vilka risker för brott som viss migration innebär, samt ligga till grund för bedömning av behovet av utbildning och särskilda assimileringsåtgärder.

Den så kallade ”gymnasielagen” som trädde i kraft nyligen är ett exempel på att beslutsfattarna inte förstår allvaret i att låta utländska män vars identitet inte är styrkt vistas i landet. Det innebär helt enkelt en förhöjd risk för brott här. Dessa risker skall inte kvinnor utsättas för. Framtida brottsoffer på grund av otillräckligt beslutsunderlag bör ingen seriös regering acceptera.

Framöver måste ansvariga politiker på ett betydligt mer djupgående och seriöst sätt analysera samhällsproblem och behovet av lagstiftning. Det är de skyldiga medborgarna i allmänhet och kvinnorna i synnerhet.

Om Mats Bergh

Mats Bergh

Rättspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag