MED: Polisen ska förstärkas, inte ”nedmonteras”

Arkivbild. Foto: Nyheter Idag
  • Tisdag 21 jul 2020 2020-07-21
E-post

Förslaget från två profilerade forskare på Lunds universitet om att nedmontera polisen ska naturligtvis kastas i sopkorgen. Istället behöver polisen få utökade resurser, skriver Åsa Tallroth och Kai Rämö, Medborgerlig Samling.

I en artikel i Sydsvenskan den 18/7 går två debattörer från Lunds Universitet till angrepp mot den svenska polisen som de påstår är rasistisk.

Exakt vad det är i polisens arbetssätt som debattörerna menar är rasistiskt är lite svårt att utröna, men de villar in sig i ett svagt resonemang om att polisen ingriper mer i de brottsutsatta utanförskapsområdena med befolkning med utländsk bakgrund än vad de gör i andra områden. Så om man ska försöka dra någon slutsats av vad skribenterna vill säga är att polisen är rasistisk för att de ingriper mer i de områden där brott begås än i områden där brott inte begås.

Vi har i Sverige den ordningen att folket väljer representanter till riksdagen, vilka sedan instiftar lagar. Lagar ska vara byggda på gemensamma värderingar och baseras på humanistiska och vetenskapliga principer.

Polisens uppgift är sedan att upprätthålla dessa lagar, och om så inte sker så har vi ett rättsväsende som har till uppgift att utdöma lämpliga påföljder. Allt detta är organiserat så att likhet inför lagen för alla ska upprätthållas.

Det är en ordning som skribenterna vill gå ifrån genom att minska polisens befogenheter. Ett införande av det experiment med ”lokala initiativ” som skribenterna föreslår som ersättning för polisen riskerar att ge fruktansvärda konsekvenser.

Vi skulle få klankulturer där varje klan eller gruppering i samhället tilläts upprätthålla sin egen definition av rättssamhälle med allt vad det innebär med hederskultur, blodshämnd och privata uppgörelser.

Våldtäkt skulle kunna passera utan åtgärd om det sker inom äktenskapet. Det är den diametrala motsatsen till hur ett civiliserat samhälle med likhet inför lagen är uppbyggt. En dylik ordning får vi aldrig, aldrig någonsin acceptera.

Att de som föreslår denna anarkistiska ordning har en upphöjd position på ett svenskt universitet är även i sig förbluffande. Hur påverkar ett dylikt tankegods övriga studenter?

Likhet inför lagen är en grundläggande princip för demokratiska och civiliserade stater. Det innebär att alla människor har lika juridiska rättigheter och skyldigheter.

Vi i Medborgerlig Samling anser att det är självklart att vi ska ha en lagstiftning som behandlar alla människor i Sverige lika. Det ska inte finnas parallella rättssystem, baserat på etnicitet, stam, klan eller religion.

Polisen är inte rasistisk. Den ska inte ”nedmonteras”. Den behöver avsevärd förstärkning med resurser, inte mindre. Det gäller även kriminalvården, åklagar- och domstolsväsendet. För i Sverige så ska alla följa svensk lag. Endast.

Om debattörerna

Åsa Tallroth Vice ordförande Medborgerlig Samling
Kai Rämö Försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag