MED: Poliskrisen måste lösas nu – inte om tio år

  • Onsdag 20 Nov 2019 2019-11-20
E-post 1132

Sverige behöver fler poliser i yttre tjänst. Vi har inte råd att vänta, människoliv går till spillo och förstörs medan regering och opposition lovar fler poliser flera år fram i tiden. Det är dags att tänka utanför myndighetsboxen för att snabbt få poliser på plats, skriver Kai Rämö, Medborgerlig Samling.

Poliskrisen måste lösas här och nu.

När rikspolischefen går ut i en presskonferens den 6:e november och uttalade följande: ”Vi ser ingen motsvarighet till situationen i Sverige internationellt.”

Det är ett erkännande att man inte löser sin uppgift att skydda medborgare från brott. Dagens regering och riksdagspolitiker är dessutom ovilliga att komma med konstruktiva förslag för att lösa både Polismyndighetens ekonomiska situation och hur en snabb tillväxt av framförallt ordningspoliser ska ske.

Vi i Medborgerlig Samling vill ha ett fungerande rättsväsende så fort som möjligt. Därför föreslår vi ett antal möjliga reformer för Polismyndigheten och Försvarsmakten.

Deltidspoliser
Det är den snabba lösningen för att få fler poliser i yttre tjänst som förstärkningsresurs till ordinarie poliser i yttre tjänst. Utbildningen bör inte ta mer än två månader.

Syftet är att förstärka lokalpolisområden vid behov. Deltidspoliserna ska bo i kommunen som man verkar i. Arbetet leds alltid av ordinarie polisman. Jour/tjänst görs fredag kväll till söndag kväll. Polisuniform och utrustning inklusive en kommunikationsenhet (RAKEL) förvaras i hemmet.

Med ett sådant system så bör en kommun utan problem kunna ha en deltidspolis per 500 invånare. Det skulle innebära att Stockholm kan ha närmare två tusen extra poliser i yttre tjänst vid behov under helger. Eller Vilhelmina åtta extra poliser. Det kan också lösa problemet med långa avstånd på landsbygden, genom att vakthavande i polisområdet kan dirigera deltidspoliser akut. Fokus för deltidspoliser bör vara yttre tjänst som ordningspoliser vid behov.

Poliser i yttre tjänst
Dagens polisutbildning har akademiserats i stor omfattning. Det är för att man ska kunna täcka allt från poliser i yttre tjänst till utredningskompetens. Som Sverige ser ut idag, så behövs det många fler ordningspoliser.

Så varför inte ta konsekvensen av detta och införa en utbildning på låt oss säga ett halvår, där man bara utbildar ordningspoliser. Självfallet ska ju en väl vitsordad och lämplig ordningspolis kunna studera vidare längre fram i yrkeskarriären. Om Försvarsmakten klarar ett trebefälssystem, så borde polismyndigheten också klara det. Juristerna, poliserna från Polishögskolan och poliserna från Polisskolan. Det är dags att inse att det är orimligt att utbilda alla framtida poliser för alla jobbmöjligheter tidigt i karriären, utan att kompletterande utbildning kommer att bli nödvändigt.

Soldater som poliser
Försvarsmakten utbildar soldater för nationellt försvar och internationella insatser. Dessa soldater ska vara anställda i 8-12 år. Det betyder att en soldat förväntas lämna Försvarsmakten kring 30-årsåldern. Det gör så klart soldatyrket mindre attraktivt, då många är i familjebildningsåldern kring den åldern.

Många lämnar efter alldeles för kort soldatkarriär på fyra till åtta år. Så varför inte låta soldaterna under sin militära karriär genomföra polisskola (sex månader) alternativt polishögskola (3 år) på Försvarsmaktens bekostnad. Dessa skulle efter avslutad soldatkarriär kunna vara placerade i reserven som militärpoliser, men ha ordinarie tjänst på Polismyndigheten. Framförallt, så får soldaten en ny karriär att se fram emot efter avslutad dito i Försvarsmakten.

Det är dags nu att tänka utanför myndighetsboxen och lösa de problem som rättsväsendet har på kort och lång sikt. Med ovanstående förslag borde man kunna få effekt redan inom ett till två år vad gäller antalet poliser i yttre tjänst. Medborgerlig Samling vill ha resultat för medborgaren nu, inte prat i TV-rutan från dagens handlingsförlamade politiker.

Om debattören

Kai Rämö
Försvarspolitisk talesperson
Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag