Migrationsdomstol dömer ut regeringens afghanamnesti

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Fredag 6 jul 2018 2018-07-06
E-post 1274

MALMÖ Migrationsdomstolen i Malmö har beslutat att en del av den nya så kallade gymnasielagen, som ger 9 000 afghaner en ny chans till uppehållstillstånd, har så allvarliga brister att den inte får användas.

I ett pressmeddelande skriver Migrationsdomstolen i Malmö att den del av den nya gymnasielagen som innebär att beviskraven sänks är så bristfällig att domstolen vägrar tillämpa den. Lagen röstades igenom av de rödgröna med stöd av Centerpartiet, och trädde i kraft den 1 juli.

– Det ursprungliga lagförslaget möttes av omfattande kritik och ifrågasättande från flera tunga remissinstanser. Den ändring i förslaget som regeringen då gjorde är väsentlig och avviker från den tydliga och etablerade ordning som gällt under lång tid. Förslaget borde därför ha skickats på ny remiss, säger chefsrådman Fredrik Löndahl i pressmeddelandet.

Det fall som domstolen har bedömt handlade om en asylsökande man från Irak som kom till Sverige 2015. Eftersom han inte har kunnat klargöra sin identitet avslogs hans ansökan, trots att den nya lagstiftningen säger att uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar. Domstolen säger att det normala beviskravet fortfarande måste gälla.

Får konsekvenser för många

”Sammantaget finner migrationsdomstolen att de brister som förevarit i beredningen av det slutliga lagförslaget såvitt avser identitetsfrågan är sådana att stadgad ordning får anses ha åsidosatts i ett väsentligt hänseende vid lagens tillkomst”, står det i domen.

Till Dagens Nyheter säger chefsrådman Fredrik Löndahl att beslutet kommer att påverka många fler än den irakiske mannen.

– Det har stor betydelse eftersom väldigt många av dem som skulle kunna omfattas av lagstiftning inte kan göra sin identitet sannolik, man har inte några dokument som kan styrka identiteten, säger han.

Enligt DN har regeringen tidigare bedömt att färre än hälften av de 9 000 asylsökande som omfattas av den nya lagen skulle få stanna om beviskraven inte sänktes.

På Twitter kommenterar riksdagsledamoten Hanif Bali (M) domstolens beslut:

Läs även: Lagrådet starkt kritiska till regeringens förslag om ensamkommande

Läs också: Sentio: Sex av tio svenskar emot afghanamnestin – så svarar väljarna parti för parti

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag