Migrationsverket: ”Nästan alla får bifall i förlängningsärenden”

Foto: Tomislav Stjepic/Pressbild Migrationsverket
  • Tisdag 24 okt 2017 2017-10-24
E-post 271

SVERIGE 99,8 procent av de som vill få sina tidsbegränsade uppehållstillstånd förlängda får bifall av Migrationsverket. ”Hittills har 4 431 fått sina ärenden prövade i sak och 4 424 av dem har fått bifall”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Migrationsverket skriver på sin hemsida att arbetet med att förlänga tidsbegränsade uppehållstillstånd är i full gång. Enligt myndigheten har nästan alla fått bifall, dvs förlängda uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen som Migrationsverket jobbar utifrån infördes 20 juli 2016. Migrationsverket skriver vad lagen medfört.

Den medförde bland annat att asylsökande som bedöms ha behov av skydd i regel får tidsbegränsade tillstånd. De som bedöms vara flyktingar får uppehållstillstånd i tre år och de som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.”

De första tillfälliga uppehållstillstånden upphörde 20 augusti i år. De som fortfarande bedöms ha behov av skydd kan få förlängda uppehållstillstånd i ytterligare två år. Det finns också andra skäl för att få stanna i Sverige, dit räknas bland annat studier eller arbete i landet, men det finns också en tredje möjlighet. Om du är anhörig till en person i Sverige kan du också erhålla ett uppehållstillstånd.

”Nästan alla får bifall”

”Om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska man ansöka om förlängning senast innan tillståndet går ut och tidigast tre månader i förväg. Hittills har 4 431 fått sina ärenden prövade i sak och 4 424 av dem har fått bifall”, uppger Migrationsverket.

Det innebär att 99,8 procent får förlängda uppehållstillstånd. De sju personer som fått avslag på sin ansökan om förlängt uppehållstillstånd. Enligt myndigheten kan det finnas olika orsaker till varför.

”En kan vara att det funnits ett tillfälligt hinder för en utvisning som inte längre finns. Det kan till exempel handla om att en ung person har hunnit fylla 18 år sedan förra prövningen. Andra orsaker kan vara att den sökande visat sig ha en annan identitet eller utfört grova brott och därför inte har rätt till skydd.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag