Moderaterna röstade emot sin egen nya migrationspolitik – Punkt efter punkt

Foto: riksdagen.se / Faksimil moderat.se
  • Tisdag 26 maj 2015 2015-05-26
E-post 3345

STOCKHOLM Under tisdagen vägrade Moderaterna ge ett stöd åt ett utskottsinitiativ från Sverigedemokraterna – trots att förslaget bygger på Moderaternas egen politik. – Jag har utformat förslagen utifrån Moderaternas nya politik, vi tog deras egen Powerpoint-presentation och utgick från den, säger Marcus Wiechel (SD) till Nyheter Idag.

Idag valde Moderaterna att rösta emot ett såkallat utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet som lagts fram av Sverigedemokraterna. Detta trots att Sverigedemokraterna i princip hade kopierat Moderaternas egna förslag som bland annat finns att läsa på deras egen hemsida.

– Jag har utformat förslagen utifrån Moderaternas nya politik, vi tog deras egen Powerpoint-presentation och utgick från den, säger Marcus Wiechel (SD) till Nyheter Idag.

Det kan tyckas märkligt att ett politiskt parti väljer att rösta emot sin egen politik men det är inte första gången det sker. Det har till och med numera blivit en trend i Sverige att hitta sätt att undvika driva igenom den egna politiken, istället konstruerar man olika strategiska teoretiska resonemang om varför man agerar passivt. Det mest kända exemplet är den såkallade ”Decemberöverrenskommelsen”.

– Det är ett kvitto på att de inte är beredda att släppa sin linje om att ”öppna era hjärtan” och att deras utspel är just bara utspel och inget annat, säger Wiechel.

Nyheter Idag har vid upprepade tillfällen sökt vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, Johan Forssell från Moderaterna. Det tutar upptaget varje gång i telefonen.

Nedan kan du själv jämföra Sverigedemokraternas utskottsinitiativ med vad som står att läsa på Moderaternas egen hemsida

1. SD-förslag: Återkomma med ett förslag där tillfälliga uppehållstillstånd används i större utsträckning.

Moderaternas hemsida: Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer till Sverige på egen hand utanför kvotflyktingsystemet / Tillfälliga uppehållstillstånd övergår i permanenta uppehållstillstånd om personen får en anställning med uppvisad inkomst / Tillfälliga uppehållstillstånd övergår till permanenta uppehållstillstånd efter tre år om etableringsaktiviteter fullföljts och skyddsbehov kvarstår / Tillfälliga uppehållstillstånd förnyas efter tre år – om skyddsbehov kvarstår.

2. SD-förslag: Se över undantagen i försörjningskravet för anhöriginvandrare och öka kravets omfattning.

Moderaternas hemsida: Skärp arbetslinjen i försörjningskravet – se över undantagen och möjligheten att utöka själva kravets omfattning.

3. SD-förslag: Säkerställ att migrationsverket alltid förhåller sig till gemensamma EU-regler som exempelvis Dublinförordningen.

Moderaternas hemsida:  De gemensamma EU-regler som finns ska följas – ett tydligt sanktionssystem för de länder som inte lever upp till sitt ansvar / Kräv att samtliga EU-länder tar emot och utökar sitt mottagande av kvotflyktingar.

4. SD-förslag: Höja straffet för flyktingsmuggling.

Moderaternas hemsida: Straffet för att smuggla flyktingar måste höjas – straffet måste motsvara hänsynslösheten i brottet

5. SD-förslag: Effektivisera verkställandet av avvisningsbeslut.

Moderaternas hemsida: Asylrätten ska värnas – men det är också nödvändigt att respektera skillnaden mellan ett ja och ett nej / Bättre samverkan mellan myndigheter och ett tydligt uppdrag kring återvändande.

6. SD-förslag: Upprätta en princip om säkra länder för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas.

Moderaternas hemsida: Upprätta princip om säkra länder för ursprungsländer där skyddsskäl i normalfallet saknas.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag