Mörkad rapport avslöjar att södra Sverige kan bli utan el i flera veckor

Foto: Nyheter Idag samt bild av SvK:s rapport via Aftonbladet
  • Onsdag 17 jun 2020 2020-06-17
E-post

Tidningen Aftonbladet avslöjar att Svenska Kraftnät mörkat en rapport som visar att södra Sverige kan bli utan el som en direkt konsekvens av att kärnkraftsreaktorer stängts ner. – Vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år, säger en källa med insyn till Aftonbladet.

Det finns en stor risk att delar av Sverige blir utan el, kanske redan så tidigt som nu i sommar. Det framgår ur en hemlig rapport upprättad av Svenska kraftnät som Aftonbladet tagit del av. I den beskrivs ett scenario som Sverige egentligen borde klara av att hantera.

I rapporten beskrivs ett scenario som Sverige i normala fall ska klara av att hantera, men som nu befaras leda till frånkoppling av el i södra Sverige. Nästan hälften av elkonsumenterna i elområde 4 skulle kunna bli utan el.

Stängda kärnkraftverk pekas ut som orsak

Situationen kan uppstå om exempelvis ett fel inträffar i ett ställverk eller en större kraftledning. Tidigare har det svenska elnätet haft en inbyggd redundans för att kunna hantera sådana saker, men när allt färre svenska kärnkraftsreaktorer är i drift måste mer elkraft distribueras från norra Sverige och från grannländer. Det ökar sårbarheten om något oväntat inträffar.

”Tidigare har kraftsystemet körts som minst med tre kärnkraftsreaktorer i drift under begränsad tid. Situationer med tre eller färre kärnkraftsreaktorer i drift kan komma att bli vanligare då kärnkraftsanläggningarna i SE3 blir allt färre och det bedöms komma längre perioder med mycket låga eller minuspriser på nordiska elmarknaden”, skriver Svenska Kraftnät.

Det är elområde SE3 och SE4, vilket grovt beskrivet är hela södra Sverige upp till Stockholmsregionen, som riskerar allvarliga driftstörningar och i värsta fall frånkoppling av el.

”Det område som har störst risk för att drabbas av frånkopplingen är SE4 (södra Sverige). Aktiverad frånkoppling kommer innebära att mellan 1 000–1500 MW förbrukning kopplas bort, det är nästan hälften av alla anslutna i området”, står att läsa i det hemliga dokument som Aftonbladet tagit del av.

Rapporten mörkades

I den rapport som ska beskriva läget har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om hur allvarlig situationen är, rapporterar Aftonbladet. Tidningen visar flera stycken som strukits ur dokumenten.

– Ledningen hindrar information om riskerna. Det är en mörkläggning, säger en källa med insyn till tidningen.

En av de saker som raderades ur rapporten var ett stycke som förklarar att det kan ta flera dygn och i värsta fall veckor att återställa elnätet om ett fel inträffar. I klartext betyder det att hundratusentals hushåll och företag riskerar bli utan el i längre perioder.

Aftonbladet berättar även att viktiga delar ur rapporten ströks efter det att tidningen begärde att få ta del av den. Ytterligare två scenarion beräknas bli så allvarliga att generaldirektören Lotta Medelius-Bredhe instruerat anställda vid Svenska kraftnät att inte kommunicera skriftligt, utan endast muntligt, om detta.

Stöd Svensk Kärnkraft Byt elavtal

Att Sverige riskerar stora problem med elförsörjningen när kärnkraften stängs ner är något som Nyheter Idag-grundaren Chang Frick länge påtalat. För att sätta press på makthavare driver han ett systerbolag till Nyheter Idag som heter Svensk Kärnkraft AB.

Det är ett elhandelsbolag som endast säljer el från svenska kärnkraftverk. Med fler kunder i Svensk Kärnkraft AB, dess större möjligheter får vi att opinionsbilda och göra skillnad.

Det är enkelt att byta elavtal. Ta fram din senaste elräkning och klicka in dig på karnkraft.se – fyll sedan i alla uppgifter om dig själv och det som står på din elräkning. Om du behöver hjälp kan du alltid mejla [email protected].

Genom att bli elkund i Svensk Kärnkraft AB stödjer du även Nyheter Idag och vår journalistik.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag