MSB i ny larmrapport: Malmömässan når inte upp till internationell standard för flyktingläger

Detta är vad som väntar många migranter som kommer till Sverige. Foto: Pressbild Migrationsverket
  • Torsdag 3 Dec 2015 2015-12-03
E-post 205

SVERIGE Internationella flyktingläger håller högre standard än ankomstboendet för migranter på Malmömässan. Det rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på onsdagen och de anger dålig tillgång till toaletter, duschar och hälsovård som orsak.

Under hösten har larmrapporterna avlöst varandra vad gäller asylkaoset som just nu belastar en rad myndigheter. På onsdagen publicerade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ännu en larmrapport och där står att läsa att ett ankomstboende i Malmö är så dåligt att det inte lever upp till internationell standard för flyktingläger.

”Rädda Barnen uppger att vissa ankomstboenden och andra tillfälliga boendeplatser där barn vistas är mycket bristfälliga. Det gäller till exempel Malmömässan som inte når upp till internationell standard för flyktingläger när det gäller tillgänglighet till toaletter, duschar och hälsovård”, varnar MSB på sin hemsida.

Säkerheten blir lidande på boenden – vill ha fler ordningsvakter

Men problemen slutar långt ifrån där. När inte myndigheterna mäktar med att hantera de stora volymerna av människor som kommer bli säkerheten lidande. Därför vill nu Migrationsverket anlita fler ordningsvakter till boenden runt om i landet.

”Polisen och Migrationsverket rapporterar om fortsatta ordningsstörningar på boenden runt om i landet. Trångboddhet, osäkerhet kring framtiden och psykisk ohälsa är några anledningar till att det blir oroligt på boendena, enligt de två myndigheterna. För att komma till rätta med problemen vill Migrationsverket anlita fler ordningsvakter”, skriver myndigheten på sin hemsida.

Fortsatt stor brist på boenden

Efterfrågan är betydligt större än tillgången till asylboenden. Samtidigt har antalet asylsökare börjat minska de senaste veckorna, men det avspeglas inte i situationen för boendeplatser. Tvärtom är behovet av platser på asylboenden sex gånger så stort som antalet nya platser som blir lediga.

”Trots att antalet flyktingar som kommer till Sverige minskar är det fortfarande mycket ont om boenden för asylsökande. Särskilt i Malmö är läget allvarligt eftersom de flesta flyktingar kommer den vägen. I nuläget får Migrationsverket in cirka 700 platser på asylboenden per vecka, samtidigt som det behövs omkring 4 500 platser per vecka”.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag