MSB ställer in krisövning – På grund av flyktingkrisen

Den stora krisövningen ställs in på grund av rådande flyktingkris. Foto: Pressbild MSB
  • Fredag 4 Dec 2015 2015-12-04
E-post 4

SVERIGE En stor så kallad samverkansövning var planerad nästa år i november av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men nu ställs den stora krisövningen in och anledningen uppges vara den ansträngda situationen med den pågående flyktingkrisen.

Nu tvingas Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ställa in en stor så kallad samverkansövning som var planerad att äga rum i november nästa år. Det är en större övning som hålls vart fjärde år där ett hundratal aktörer ingår för att träna inför en eventuell krissituation.

– Samhället står under en stor påfrestning. Regeringen har meddelat att vissa samhällsfunktioner är utmanade för att flera aktörer i samhället är upptagna med flyktingmottagandet, säger Niclas Karlsson, vid MSB till Sveriges Radio.

Beslutet beror delvis på att det inte finns något tydligt slut på när den akuta flyktingkrisen är över. Ett stort antal myndigheter går redan på knäna, något som MSB rapporterat om återkommande på den egna sajten. Nyligen kunde Nyheter Idag berätta att situationen i på ett ankomstboende i Malmö är så allvarlig att den inte lever upp till internationell standard för flyktingläger.

Men även en annan faktor spelar in i beslutet att ställa in den stora samverkansövningen för att simulera en större kris. Om det samtidigt, i november nästa år, exempelvis inträffar en större störning i samhället måste det finnas resurser till detta, något som kan äventyras om man samverkansövningen samtidigt äger rum.

– Vi är också hår belastade av flyktingsituationen. Och samtidigt måste vi ha redundans att kunna hantera om ytterligare någon händelse inträffar. Om det till exempel inträffar en kraftig höststorm måste vi kunna jobba även med den, säger Niclas Karlsson.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag