Myndigheterna kallsinniga till kubansk mirakelmedicin

  • Onsdag 18 mar 2020 2020-03-18
E-post

VÄRLDEN Kubanska myndigheter säger sig ha ett fungerande läkemedel som hjälper mot covid-19 och uppger att 15 länder står i kö för att ta del av det. Men läkemedlet är inte nytt och är känt för svåra biverkningar. Läkemedelsverket avvaktar i väntan på kliniska studier som visar hur effektiv medicinen faktiskt är.

Kuba har en kanske förvånansvärt väl utbyggd biomedicinsk industri, varav flera företag ingår i gruppen BioCubaFarma. Flaggskeppsprodukten Heberon Alfa R, ett antiviralt läkemedel som innehåller interferon alfa-2b, har varit framgångsrikt i att bekämpa bland annat hjärnhinneinflammation och denguefeber.

Läkemedlet tillverkas numera i Kina i samarbete med ett kinesiskt företag, och när det nya coronaviruset bröt ut var det en av de mediciner som testades i landet.

– Interferon fortsätter att vara en medicin som används mot virusinfektioner och som kan vara effektiv, som vi ser i Kina (…) Interferon hjälper till att kontrollera och med tiden få bort [det nya coronaviruset], säger doktor Luis Herrera, läkemedlets upphovsman, till Telesur.

Den senaste veckan det kubanska läkemedlet varit en het fråga i flera latinamerikanska länder. El Salvador har beställt 6000 doser, och i Chile har exempelvis borgmästaren i Recoleta, Daniel Jadue, satt igång processen att importera det.

Vad är interferoner?

Interferoner är proteiner som utsöndras när immunförsvaret upptäcker att kroppen har invaderats av smitta, och gör att alla delar av immunförsvaret går upp i högvarv och blir mer aggressiva. Fladdermöss, hos vilka det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, antas ha uppstått, har ett immunförsvar som är långt kraftfullare än människans, och en av skillnaderna är att interferoner konstant strömmar runt i blodomloppet och håller immunförsvaret på tårna.

En effekt av SARS-CoV-2-viruset är att det minskar mängden interferoner och därmed hindrar immunförsvaret från att arbeta fullt ut, så att tillföra mer interferoner saknar inte rationalitet.

Interferoner är dock inget som enbart används i kubanska läkemedel. Samma sorts interferon som finns i läkemedlet Heberon, interferon alfa-2b, förekommer i andra läkemedel som är godkända i Sverige, som IntronA, men i nuläget finns inga av dessa läkemedel tillgängliga på den svenska marknaden.

Stor osäkerhet i rapporteringen

Många som rapporterat om det kubanska läkemedlet och dess påstådda goda effekter tycks ha valt att göra det utifrån ideologisk övertygelse. En ofta citerad uppgift är att 1500 människor i Kina skall ha blivit botade från covid-19 med hjälp av interferon alfa-2b, men detta har inte kunnat bekräftas.

Det råder också stor oklarhet om var interferon alfa-2b skulle användas. Rykten om dess användning i Spanien och Tyskland är obekräftade och har ofta prägeln av substanslösa spekulationer.

Både WHO och Läkemedelsverket kallsinniga

Världshälsoorganisationen, WHO, har varit motvilliga att rekommendera det kubanska läkemedlet eller andra läkemedel med interferoner som ett vapen i kampen mot covid-19.

– Det är omöjligt att kommentera möjligheten att behandla [covid-19] med interferoner i avsaknad av kliniska studier, uppger doktor Dina Pfeifer vid WHO till tyska Die Welt.

Doktor Ulla Wändel Liminga, farmakologisk expert vid Läkemedelsverket, är inne på samma spår och uppger till Nyheter Idag att det är möjligt att det kan finnas användning för interferon alfa-2b i Kina, men att det inte finns någon tillgänglig utvärdering av metoden varför det inte går att säga om läkemedlet har en gynnsam effekt vid covid-19-infektion.

Hon lyfter även fram att interferon alfa-2b är förknippat med svåra biverkningar och inte skall användas till patienter med allvarliga, försvagade medicinska tillstånd.

Att biverkningarna inte är något att leka med framstår också tydligt när man på nätet läser recensioner av liknande läkemedel med interferon alfa-2b, vilka används mot bland annat kronisk hepatit B och C. Många användare beskriver att de var nära att sluta med läkemedelet i förtid eftersom biverkningarna var för ansträngande.

– Vi anser att effekt och säkerhet bör studeras i kliniska studier innan rekommendation att använda interferon alfa-2b vid covid-19 infektion kan ges, konstaterar Ulla Wändel Liminga avslutningsvis.

Läs även: Australiensiskt genombrott i kampen mot coronaviruset

Stöd Nyheter Idag

Hejsan!

Man sparar en hel del pengar genom att inte gå ut i dessa virustider, så då kan man lägga de pengarna på att PLUS-kund istället.

Utan betalande läsare kan vi inte fortsätta hur länge som helst. Då får vi lägga ned.

Bli PLUS-medlem och bidra till morgondagens journalistik!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag