Ny jämställdhetsmyndighet föreslås av regeringens utredare

Bild: Eget kollage
  • Onsdag 7 okt 2015 2015-10-07
E-post

STOCKHOLM Under torsdagen lämnade regeringens särskilda jämställdhetsutredare in sin slutrapport. Det finns ”tendeser till en ökande jämställdhetsklyfta mellan män och kvinnor” anser utredaren. Därför föreslår hon att en ny jämställdhetsmyndighet skall läggas till Sveriges 343 befintliga, med ansvar för att samordna det strategiska och långsiktiga arbetet på jämställdhetsområdet.

Statens utredare i jämställdhetsfrågor, landshövding Cecilia Schelin Seidegård lämnade under torsdagen sitt slutbetänkande till regeringen. Samtidigt presenterade hon kärnpunkterna i utredningen i en artikel på DN debatt.

Makt, pengar, hemarbete, våld, utbildning, näthat och hälsa, de främsta problemområdena 

Arbetet med de jämställdhetspolitiska målen går för långsamt anser Cecilia Schelin Seidegård. De av regeringen fastlagda målen räknas även upp i debattartikeln.

Kvinnor har inte samma tillgång till makt och inflytande som män. Utredningen pekar här särskilt på näringslivet och akademin som två problemområden. Kvinnor jobbar för mycket deltid, sköter en för stor andel av det obetalda hemarbetet, stannar hemma för länge med barnen när de är små och utsätts i oförminskad styrka av våld i hemmet, enligt Schelin.

Kvinnor och flickor drabbas också i högre grad än tidigare av kränkningar och hot om våld via digitala kanaler, skriver Cecilia Schelin Seidegård och syftar då på det som i media kommit att kallas näthat.

Antipluggkultur och maskulinitetsnormer bakom pojkarnas sjunkande skolprestationer

Samtidigt som regeringens utredare nämner akademin som ett område där kvinnor inte har lika stor tillgång till makt och inflytande tar hon även upp problemet med att pojkarna idag presterar sämre i alla skolämnen förutom idrott. Ett problem som skylls på ”antipluggkultur och maskulinitetsnormer”.

Över 70 olika myndigheter har idag olika jämställdhetsuppdrag och miljardsatsningar har gjorts i kommuner, landsting, regioner och organisationer. Detta har gett kunskap och erfarenhet, men inte någon bestående effekt. Särskilt våldet mot kvinnor är ett område där inga framsteg märks, trots de massiva satsningar som gjorts.

Ny myndighet skall ge stadga åt jämställdhetspolitiken

”Jämställdhet är dock inget som uppnås med automatik”, skriver Cecilia Schelin Seidegård. ”Jämställdhetsarbete innebär långa och komplicerade processer, där också motstånd finns. Jämställdhet kräver därför styrning och kontinuitet och att både politik, offentlig förvaltning, arbetsmarknadens parter, näringsliv och civilsamhället tar sitt ansvar”.

Utredningen lämnar 4 förslag för att snabba upp arbetet.

1. De fyra jämställdhetspolitiska delmålen, jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet och jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet bör i stort sett kvarstå. Delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra kvarstår i sin helhet.

2. De fyra delmålen kompletteras med två nya delmål om utbildning respektive hälsa, vård och omsorg.

3. Uppdragen till myndigheterna görs tydligare och länsstyrelsernas roll att följa upp och stödja utvecklingen i respektive län utnyttjas mer.

4. En Jämställdhetsmyndighet bildas för att ge jämställdhetspolitiken stadga och långsiktighet.

”Jag bedömer att en Jämställdhetsmyndighet är ett nödvändigt verktyg för en feministisk regering för att nå de jämställdhetspolitiska målen,” avslutar Cecilia Schelin Seidegård sin artikel.

Vill du hjälpa Nyheter Idag? Skänk ett bidrag med Swish så kan vi ge dig ännu fler nyheter! Swisha ditt bidrag till telefonnummer 0700 906190

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag