Ny rapport visar: Nordiska grannländerna redovisar också avlidna på äldreboenden

Bild: Pixabay/sabinevanerp/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM
  • Onsdag 27 maj 2020 2020-05-27
E-post 1886

STOCKHOLM En av Folkhälsomyndighetens talepunkter när man försvarat sin strategi är att Sverige till skillnad från många andra länder räknar avlidna även utanför sjukhusen, på äldreboenden till exempelvis. Något som skulle göra att dödstalen är svåra att jämföra. Men nu visar en färsk rapport att samtliga nordiska grannländer  – som Sverige ofta jämförs med – samt Tyskland och numera även Storbritannien rapporterar in avlidna utanför sjukhus.

Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att den svenska statistiken över avlidna i covid-19 är robust. Samtidigt har man hävdat att andra länders siffror inte ger en lika komplett bild.

– Det finns inget land som har mer komplett statistik än vad vi har. Vi vet att många länder bara rapporterar de som dör i sjukvården. I så fall skulle våra siffror bli knappt hälften så höga, sade Anders Tegnell till Svenska Dagbladet den 19 maj.

Även SVT har i en informationsfilm, en explainer, betonat att det är svårt att jämföra dödstalen i Sverige med andra länder.

– Andelen som dör på äldreboenden fattas ofta i statistiken. Sverige hör till de länder som rapporterar in dödsfall även från äldreboenden, säger forskaren Emma Frans i filmen.

Vilka länder som inte rapporterar in döda från äldreboenden berättar inte SVT i sin film. Nyheter Idag har kontaktat SVT för att få en redogörelse för vilka länder som åsyftas men har inte fått något svar.

Läs mer: Påstår att det är svårt att jämföra Sveriges dödstal – nu anklagas SVT för ”lögnpropaganda”

Nu har riksdagens utredningstjänst, RUT, i en färsk rapport tittat närmare på hur avlidna i covid-19 redovisas i Sverige samt i de nordiska grannländerna Norge, Danmark och Finland samt de två större länderna Storbritannien och Tyskland. Fem länder vars dödstal ofta jämförs med Sverige.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det framkommer små skillnader mellan hur länderna redovisar:

• Alla sex länder redovisar dödsfall som skett både på sjukhus och utanför sjukhus. I Storbritanniens fall var det något man började med den 29 april, innan dess redovisade Storbritannien endast dödsfall på sjukhus.

• För att klassas som avliden i covid-19 måste den avlidne ha testats positivt för covid-19. I Sverige, Danmark och Finland räknar man dödsfall som skett inom 30 dagar från diagnos. Norge har ingen sådan tidsgräns.

• I Storbritannien kan covid-19-testet göras även efter att patienten är avliden.

• Av de jämförda länderna har Danmark gjort flest tester per capita, följt av Storbritannien, Tyskland, Norge, Finland och Sverige.

Riksdagens utredningstjänst har i arbetet med rapporten haft kontakt med Folkhälsomyndigheten som uppgett att ”en mer rättvisande jämförelse” fås genom att jämföra överdödligheten mellan länder. Under vecka 20 var det bara England (Storbritanniens olika riksdelar särredovisas) som hade en högre överdödlighet än Sverige i hela EU.

I de flesta europeiska länder rapporteras idag inte längre någon överdödlighet utan dödligheten ligger inom det normala spannet.

Stöd Nyheter Idag

Hej. Vi hoppas att du gillar den här artikeln.

Om du sätter värde på det vi gör och vill att vi ska fortsätta, bli prenumerant. Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag